Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Υπηρεσίες Νερού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη

Συλλογή, ανάλυση, διαστασιολόγιση, μελέτη δεδομένων...

Υλοποίηση

Σχεδιασμός, κατασκευή, πώληση (λιανική & χονδρική)...

Εφαρμογή

Εγκατάσταση, ρυθμίσεις, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση...

Τεχνική Υποστήριξη

Συντήρηση και επισκευή μονάδων - συστημάτων - διατάξεων...

Υπηρεσίες Επεξεργασίας Διαχείρισης Μετρήσεων Νερού

 

Η Hydrology συγκαταλέγεται μέσα στις ελάχιστες επιχειρήσεις – εταιρίες, η οποία παρέχει πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, σε οτιδήποτε αφορά στην επεξεργασία, στην διαχείριση και στις μετρήσεις του νερού.

 

Υπηρεσίες Επεξεργασίας Διαχείρισης Μετρήσεων Νερού B2C και B2B

 

Οι κάτωθι υπηρεσίες προσφέρονται τόσο σε ενδιαφερόμενους – πελάτες (B2C – Business to Customers), όσο και σε ενδιαφερόμενους – συνεργάτες (Business to Business).

 • Εκπόνηση Μελέτης:
  – B2C: Συλλογή (κατά περίπτωση και περίσταση) + Ανάλυση + Διαστασιολόγιση δεδομένων και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν προς τους πελάτες
  – B2B: Ισχύουν οι ίδιες υπηρεσίες, πλην της συλλογής δεδομένων, την οποία οφείλει να υλοποιήσει ο εκάστοτε συνεργάτης. Υφίσταται τυπική χρέωση κατά την παράδοση της μελέτης
 • Σύνταξη Προσφοράς:
  – B2C: Συμπεράσματα μελέτης + Προτεινόμενα προϊόντα + Κοστολόγια αγοράς – λειτουργίας – συντήρησης + Χρόνοι συντήρησης
  – B2B: Ισχύουν οι ίδιες υπηρεσίες. Τα προτεινόμενα προϊόντα επιλέγονται πάντα από την γκάμα προϊόντων της Hydrology
 • Υλοποίηση:
  – B2C: Σχεδιασμός + Κατασκευή + Πώληση (λιανική) μονάδων / συστημάτων / διατάξεων
  – B2B: Ισχύουν οι ίδιες υπηρεσίες, πλην της πώλησης, η οποία είναι σε επίπεδο χονδρικής
 • Εφαρμογή:
  – B2C: Εγκατάσταση + Ρυθμίσεις + Θέση σε λειτουργία + Εκπαίδευση (εάν και εφόσον απαιτείται)
  – B2B: Ισχύουν οι ίδιες υπηρεσίες, εφόσον το απαιτεί ο εκάστοτε συνεργάτης, με επιπλέον χρέωση
 • Τεχνική Υποστήριξη:
  – B2C: Συντήρηση + Επισκευή
  – B2B: Ισχύουν οι ίδιες υπηρεσίες
Η Hydrology παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες (από το Α έως το Ω) προς τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο – πελάτη της, αλλά και προς τον εκάστοτε συνεργάτη της…

Προϊόντα Επεξεργασίας Διαχείρισης Μετρήσεων B2C και B2B

 

Πέραν των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Hydrology διαθέτει μία υπερπλήρη γκάμα προϊόντων επεξεργασίας, διαχείρισης και μετρήσεων νερού. Τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται είτε προς λιανική (B2C), είτε προς χονδρική (B2B) πώληση. Στα προϊόντα αυτά, πέραν των συστημάτων, συμπεριλαμβάνονται επίσης: υλικά & χημικά, αναλώσιμα & ανταλλακτικά.