Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Ελεγκτές Δοσομετρικών Αντλιών

Οι ελεγκτές (controllers) δοσομετρικών αντλιών, αποτελούν προϊόντα τεχνολογικής αιχμής. Εφαρμόζονται κυρίως σε πισίνες, με σκοπό την μέτρηση συγκεκριμένων παραμέτρων του νερού σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα τον έλεγχο (λειτουργία – παύση) των δοσομετρικών αντλιών έγχυσης χημικών. Κατ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται απόλυτος έλεγχος και διατήρηση της ποιότητας του ανακυκλοφορούμενου νερού πισίνας οποιαδήποτε στιγμή, υπό τις οποιεσδήποτε συνθήκες .

 

Κατηγοριοποίηση Ελεγκτών Δοσομετρικών Αντλιών

Οι ελεγκτές (controllers) δοσομετρικών αντλιών, κατηγοριοποιούνται με βάση τις ταυτόχρονες παραμέτρους νερού, τις οποίες μετρούν. Συνεπώς υφίστανται ελεγκτές μίας παραμέτρου ή 2 και άνω παραμέτρων (πολυπαραμετρικοί).

Η Hydrology αποτελεί άμεσο συνεργάτη της Grundfos Ελλάς και της Hanna Instruments Ελλάς και διαθέτει όλη την γκάμα ελεγκτών δοσομετρικών αντλιών…

Κατηγορίες Ελεγκτών Δοσομετρικών Αντλιών

 

Ελεγκτές Δοσομετρικών Αντλιών Grundfos / Aldo

Οι ελεγκτές δοσομετρικών αντλιών της Grundfos / Aldo χαρακτηρίζονται ως κορυφαίοι παγκοσμίως, παρέχοντας μετρήσεις (εξειδικευμένες ή μη) απόλυτης ακρίβειας.

Ελεγκτές

  • DIA-1 – Μέτρηση 1η: Cl2/ClO2/O3/pH/ORP/H2O2/PAA/F 
  • DIA-2 – Μέτρηση 1η: Cl2/ClO2/O3/H2O2 + Μέτρηση 2η: pH – (ιδανικός για πισίνες) 
  • DIA-2Q – Μέτρηση 1η: Cl2/ClO2/O3/H2O2/PAA + Μέτρηση 2η: pH/ORP/F 
  • DIP – Μέτρηση 1η: Cl2/ClO2/O3 + Μέτρηση 2η: pH + Μέτρηση 3η: ORP – (ιδανικός για πισίνες) 

grundfos_dia_ελεγκτές_δοσμομετρικών_αντλιών_πισίνας

Ελεγκτές δοσομετρικών αντλιών πισίνας
(Grundfos DIA)

Ελεγκτές Δοσομετρικών Αντλιών Hanna Instruments

Οι ελεγκτές δοσομετρικών αντλιών της Hanna Instruments χαρακτηρίζονται από τον άριστο λόγο τιμής προς απόδοση.

Ελεγκτές

  • HPC – Μέτρηση 1η: Redox (έμμεση έκφραση ελεύθερου χλωρίου)  + Μέτρηση 2η: pH 

hanna-instruments_ελεγκτής_δοσμομετρικών_αντλιών_πισίνας

Ελεγκτής δοσομετρικών αντλιών πισίνας
(Hanna Instruments)