Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Ροόμετρα Νερού

Το ροόμετρο αποτελεί μία μηχανική ή ηλεκτρομηχανική διάταξη, η οποία εφαρμόζεται με σκοπό την παρακολούθηση (οπτικά και σε πραγματικό χρόνο) της ροής ενός ρευστού (αέριο, υγρό) εντός αγωγού.

 

Κατηγοριοποίηση Ροομέτρων Νερού

Τα ροόμετρα νερού, κατηγοριοποιούνται με βάση τον τρόπο μέτρησης, αλλά και συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εγκαθίστανται με σκοπό την ποσοτική μέτρηση του νερού σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζονται σε πλήθος επαγγελματικών εφαρμογών, όπως: βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, ελαιουργεία, ποτοποιεία, γεωπονία – υδροπονία, κ.α., αλλά και σε συστήματα επεξεργασίας νερού, όπως μονάδες αντίστροφης όσμωσης.

 

Ροόμετρα Νερού La Tecnica Fluidi

Η La Tecnica Fluidi αποτελεί μία πανευρωπαϊκός αναγνωρισμένη και καταξιωμένη εταιρία κατασκευής πιστοποιημένων ροομέτρων, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον άριστο λόγο τιμής προς ποιότητα – απόδοση.

Η Hydrology αποτελεί άμεσο συνεργάτη της La Tecnica Fluidi και διαθέτει όλη την γκάμα των ροομέτρων της…

Κατηγορίες Ροομέτρων Νερού La Tecnica Fluidi

 

Ροόμετρα R, PL, MK La Tecnica Fluidi

Τα ροόμετρα σειράς R, PL, MK ανήκουν στην απλή κατηγορία ροομέτρων με πλωτήρα.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Ροόμετρα με πλωτήρα, νερού ή αέρα
 • Σώμα: Plexiglass 
 • Πλωτήρας: AISI 316 (PVC, Teflon, κατόπιν ζήτησης)
 • Σύνδεσμοι: PVC (AISI 304, AISI 316, κατόπιν ζήτησης)
 • Κλίμακα Μέτρησης:
  R: Από 0-120lt/h έως 0-12.000lt/h
  PL: Από 0-200lt/h έως 0-30.000lt/h
  MK: Από 0-320lt/h έως 0-37.000lt/h 
 • Υδραυλική Σύνδεση:
  R: 1/2″ – 1½″ (αρσενικό σπείρωμα) ή DN15 – DN40 (φλάτζα)
  PL: 1/2″ – 2½″ (θηλυκό σπείρωμα) ή DN15 – DN65 (φλάτζα)
  MK: 1/2″ – 3″ (θηλυκό σπείρωμα)
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 10bar
 • Μέγιστη Θερμοκρασία Ρευστού: 70ºC

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_πλωτήρα

Ροόμετρα νερού πλωτήρα
Σειρά R

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_πλωτήρα

Ροόμετρα νερού πλωτήρα
Σειρά PL

Ροόμετρα A/M, R-R, PL-R La Tecnica Fluidi

Τα ροόμετρα σειράς A/M, R-R, PL-R ανήκουν στην κατηγορία ροομέτρων με πλωτήρα, τα οποία διαθέτουν επιπλέον βαλβίδα ελέγχου ροής ρευστού.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Ροόμετρα με πλωτήρα, νερού ή αέρα 
 • Σώμα: Plexiglass 
 • Πλωτήρας: AISI 316 (PVC, Teflon, κατόπιν ζήτησης)
 • Σύνδεσμοι: PVC (AISI 304, AISI 316, κατόπιν ζήτησης)
 • Κλίμακα Μέτρησης:
  A/M: Από 0-40lt/h έως 0-150lt/h
  R-R & PL-R: Από 0-120lt/h έως 0-2.000lt/h
 • Υδραυλική Σύνδεση:
  A/M: 1/4″ – 3/8″ (αρσενικό σπείρωμα)
  R-R & PL-R: 3/8″ – 1/2″ (αρσενικό σπείρωμα) 
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 10bar
 • Μέγιστη Θερμοκρασία Ρευστού: 70ºC

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_πλωτήρα

Ροόμετρα νερού πλωτήρα
Σειρά AM

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_πλωτήρα

Ροόμετρα νερού πλωτήρα
Σειρά R-R & PL-R

Ροόμετρα V-VK, BC-BC/K La Tecnica Fluidi

Τα ροόμετρα σειράς V-VK και BC-BC/K ανήκουν στην κατηγορία ροομέτρων με πλωτήρα, τα οποία είναι κατασκευασμένα για μετρήσεις ροής ρευστών υψηλών θερμοκρασιών ή χαμηλού pH (όξινα).

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Ροόμετρα με πλωτήρα, νερού ή αέρα 
 • Σώμα: Polysulfone
 • Πλωτήρας: Polycarbonate 
 • Σύνδεσμοι: NBR
 • Κλίμακα Μέτρησης: Από 0-320lt/h έως 0-45.000lt/h 
 • Υδραυλική Σύνδεση: 3/4″ – 2½″ (θηλυκό σπείρωμα) 
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 16bar
 • Μέγιστη Θερμοκρασία Ρευστού: 160ºC

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_πλωτήρα

Ροόμετρα νερού πλωτήρα
Σειρά V-VK

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_πλωτήρα

Ροόμετρα νερού πλωτήρα
Σειρά BC-BC/K

Ροόμετρα OP, PD La Tecnica Fluidi

Τα ροόμετρα σειράς OP και PD ανήκουν στην κατηγορία ροομέτρων διαφράγματος, τα οποία είναι κατασκευασμένα για μετρήσεις ροής εντός μεγάλων αγωγών.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Ροόμετρα διαφράγματος, νερού ή αέρα 
 • Σώμα: PMMA
 • Πλωτήρας: AISI 316 
 • Σύνδεσμοι: NBR
 • Κλίμακα Μέτρησης: Από 0-11m³/h έως 0-900m³/h
 • Υδραυλική Σύνδεση: 2½″ – 8″  
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 16bar
 • Μέγιστη Θερμοκρασία Ρευστού: 70ºC

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_διαφράγματος

Ροόμετρα νερού διαφράγματος
Σειρά OP

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_διαφράγματος

Ροόμετρα νερού διαφράγματος
Σειρά PD

Ροόμετρα TP, T La Tecnica Fluidi

Τα ροόμετρα σειράς TP και T ανήκουν στην κατηγορία ροομέτρων διαφράγματος, τα οποία είναι κατασκευασμένα για μετρήσεις ροής ρευστών υψηλών θερμοκρασιών ή χαμηλού pH (όξινα) εντός μεγάλων αγωγών.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Ροόμετρα διαφράγματος, νερού ή αέρα 
 • Σώμα: Polycarbonate 
 • Πλωτήρας: AISI 316 
 • Σύνδεσμοι: NBR
 • Κλίμακα Μέτρησης:
  TP: Από 0-7m³/h έως 0-1000m³/h
  T: Από 0-5m³/h έως 0-1200m³/h
 • Υδραυλική Σύνδεση:
  TP: 2½″ – 8″
  T: 2½″ – 10″
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 16bar
 • Μέγιστη Θερμοκρασία Ρευστού: 160ºC

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_διαφράγματος

Ροόμετρα νερού διαφράγματος
Σειρά TP

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_διαφράγματος

Ροόμετρα νερού διαφράγματος
Σειρά T

Ροόμετρα W La Tecnica Fluidi

Τα ροόμετρα σειράς W ανήκουν στην κατηγορία ροομέτρων με πλωτήρα, τα οποία είναι κατασκευασμένα για μετρήσεις ροής απόβλητων ρευστών – υγρών.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Ροόμετρα με πλωτήρα, απόβλητων ρευστών – υγρών 
 • Σώμα: PTFE 
 • Πλωτήρας: PTFE 
 • Σύνδεσμοι: PTFE 
 • Κλίμακα Μέτρησης: Από 0-12m³/h έως 0-250m³/h 
 • Υδραυλική Σύνδεση: DN40 – DN200 (φλάτζα)
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 16bar
 • Μέγιστη Θερμοκρασία Ρευστού: 200ºC

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_λυμάτων_πλωτήρα

Ροόμετρα λυμάτων πλωτήρα
Σειρά W

Ροόμετρα G-D, D-EL La Tecnica Fluidi

Τα ροόμετρα σειράς G-D και D-EL ανήκουν στην κατηγορία ψηφιακών ροομέτρων, τα οποία διαθέτουν και ηλεκτρονικό κύκλωμα προειδοποίησης (alarm) ελάχιστης και μέγιστης ροής.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Ροόμετρα ψηφιακά, καθαρού νερού
 • Σώμα: PVC
 • Κλίμακα Μέτρησης:
  G-D (σπειρώματος): Από 0,3-3lt/h έως 4-40lt/h
  D-EL (σπειρώματος): Από 0,5-5m³/h έως 7-70³/h
  D-EL (φλάτζας): Από 3,5-35m³/h έως 25-250³/h 
 • Υδραυλική Σύνδεση:
  G-D (σπειρώματος):  1/4″ – 1/2″ (αρσενικό σπείρωμα)
  D-EL (σπειρώματος): 1/2″ – 2″ (θηλυκό σπείρωμα)
  D-EL (φλάτζας): DN40 – DN100
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 16bar
 • Μέγιστη Θερμοκρασία Ρευστού: 60ºC

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_ψηφιακό

Ροόμετρα νερού ψηφιακά
Σειρά G-D

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_ψηφιακό

Ροόμετρα νερού ψηφιακά
Σειρά D-EL (σπειρώματος)

ροόμετρα_la_tecnica_fluidi_ροόμετρο_νερού_ψηφιακό

Ροόμετρα νερού ψηφιακά
Σειρά D-EL (φλάτζας)