Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Επαγγελματικές Εφαρμογές

Επαγγελματικές Εφαρμογές Επεξεργασίας Διαχείρισης Μετρήσεων Νερού

Τα διάφορα προϊόντα επεξεργασίας, διαχείρισης και μετρήσεων νερού έχουν ένα πλήθος επαγγελματικών εφαρμογών, δίνοντας άριστες και οριστικές λύσεις για κάθε είδους πρόβλημα ή απαίτηση.

Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις διάφορες επαγγελματικές χρήσεις του νερού, τα συνήθη προβλήματα, τα αντίστοιχα προτεινόμενα προϊόντα και τα αποτελέσματα εφαρμογής αυτών.

Η εκάστοτε επαγγελματική εφαρμογή προαπαιτεί μελέτη δεδομένων, τα οποία δύναται να διαφοροποιήσουν την όποια τελική επιλογή. Για την πλήρη κατανόηση του εν λόγω θέματος, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό άρθρο του ιστολογίου με τίτλο: “Δεδομένα Επεξεργασίας Νερού” . Συνεπώς, ο κάτωθι πίνακας αποτελεί έναν «οδηγό» προτεινόμενης και όχι απαραίτητα τελικής επιλογής κατάλληλου προϊόντος.

Πίνακας Κυριότερων Επαγγελματικών Εφαρμογών Επεξεργασίας Διαχείρισης Μετρήσεων Νερού

Όποια πεδία εφαρμογών είναι σύνδεσμοι (links), παραπέμπουν σε σχετικό – αναλυτικό άρθρο του ιστολογίου

Πεδία Εφαρμογών
Προβλήματα
Προτεινόμενα Προϊόντα
Αποτελέσματα Εφαρμογής
Επεξεργασία Νερού
Αρτοποιεία
Αλατότητα - Σκληρότητα
(επικαθίσεις αλάτων σε: "βελόνια", boiler, στόφα ατμών)
Ημι-επαγγελματικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Απεσταγμένο νερό
Πλήρης εξάλειψη επικαθίσεων αλάτων
Βιομηχανίες
Βιοτεχνίες
Εργοστάσια
Πλήθος προβλημάτων
(τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την επεξεργασία του νερού)
Προϊόντα Επεξεργασίας Νερού
Ποιότητα νερού ακριβώς στις απαιτήσεις της εκάστοτε δραστηριότητας
Εστιατόρια
Δείτε κατηγορία: "Ξενοδοχεία"
Καθαριστήρια Ρούχων
(laundry)
Αλατότητα - Σκληρότητα
(επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα: εμφράξεις σωληνώσεων, φθορά πλυντηρίων ρούχων, καταστροφή αντιστάσεων θέρμανσης νερού)
Αυτόματοι Αποσκληρυντές Νερού Αποσκληρυμένο - "μαλακό" νερό
Μείωση των επικαθίσεων έως και 90%
Καφετέριες Δείτε κατηγορία: "Ξενοδοχεία"
Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Αλατότητα - Σκληρότητα
(επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα: εμφράξεις σωληνώσεων, δυσλειτουργία αναλυτών)
Ημι-επαγγελματικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης Απεσταγμένο νερό
Πλήρης εξάλειψη επικαθίσεων αλάτων
Ξενοδοχεία Στερεά σωματίδια
(εμφράξεις σωληνώσεων)
Φίλτρα Στερεών Σωματιδίων
Φιλτραρισμένο νερό
Συγκράτηση στερεών σωματιδίων
Αλατότητα - Σκληρότητα
(επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα: εμφράξεις σωληνώσεων, φθορά πλυντηρίων σκευών και ρούχων, καταστροφή αντιστάσεων θέρμανσης νερού, φθορά μπαταριών νερού, υψηλή κατανάλωση απορρυπαντικών και αποσκληρυντικών υγρών, μειωμένη απόδοση πλύσεων)
Αυτόματοι Αποσκληρυντές Νερού Αποσκληρυμένο - "μαλακό" νερό
Μείωση των επικαθίσεων έως και 90%
"Επιβαρυμένη" ποιότητα νερού
(αλλοίωση γεύσης τροφίμων και ποτών ή και αδυναμία χρήσης του)
Επαγγελματικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης Άριστο πόσιμο νερό
(ακόμη και εάν αυτό έχει κριθεί ακατάλληλο προς πόση)
Οδοντιατρεία Αλατότητα - Σκληρότητα
(επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα: εμφράξεις σωληνώσεων, δυσλειτουργία εργαλείων έδρας)
Ημι-επαγγελματικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης Απεσταγμένο νερό
Πλήρης εξάλειψη επικαθίσεων αλάτων
Παγοποιεία Στερεά σωματίδια
(εμφράξεις σωληνώσεων)
Φίλτρα Στερεών Σωματιδίων Φιλτραρισμένο νερό
Συγκράτηση στερεών σωματιδίων
Αλατότητα - Σκληρότητα
(επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα: εμφράξεις σωληνώσεων, φθορά παγομηχανών, άσπρη εικόνα παγοκύβου)
Επαγγελματικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης Απεσταγμένο νερό
Πλήρης εξάλειψη επικαθίσεων αλάτων
Πλυντήρια Αυτοκινήτων
Στερεά σωματίδια
(εμφράξεις σωληνώσεων)
Φίλτρα Στερεών Σωματιδίων Φιλτραρισμένο νερό
Συγκράτηση στερεών σωματιδίων
Αλατότητα - Σκληρότητα
(επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα: εμφράξεις σωληνώσεων, φθορά πλυστικών μηχανημάτων, καταστροφή αντιστάσεων θέρμανσης νερού, υψηλή κατανάλωση απορρυπαντικών και αποσκληρυντικών υγρών, μειωμένη απόδοση πλύσεων)
Επαγγελματικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης Απεσταγμένο νερό
Πλήρης εξάλειψη επικαθίσεων αλάτων
Υπηρεσίες
(δημόσιες, οργανισμοί, κ.τ.λ.)
"Επιβαρυμένη" ποιότητα νερού
(υψηλή και διαχρονική δαπάνη αγοράς εμφιαλωμένου νερού, εύρεση κατάλληλου και επαρκούς χώρου αποθήκευσης φιαλών, συνεχής μέριμνα για επάρκεια φιαλών)
Θερμοψύκτες Αντίστροφης Όσμωσης
Άριστο πόσιμο νερό
(ακόμη και εάν αυτό έχει κριθεί ακατάλληλο προς πόση)
Φροντιστήρια Εκπαίδευσης Δείτε κατηγορία: "Υπηρεσίες"
Διαχείριση Νερού
Όλες οι Δραστηριότητες
Πλήθος προβλημάτων
(τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την διαχείριση του νερού)
Προϊόντα Διαχείρισης Νερού Διαχείριση νερού ακριβώς στις απαιτήσεις της εκάστοτε δραστηριότητας
Μετρήσεις Νερού
Βιομηχανίες
Βιοτεχνίες
Εργοστάσια
Αδυναμία ελέγχου ποιότητας νερού με ακρίβεια
Ψηφιακά Όργανα Μετρήσεων Παραμέτρων Νερού
Μετρήσεις παραμέτρων νερού με απόλυτη ακρίβεια
Αδυναμία ελέγχου ροής νερού με ακρίβεια
Ροόμετρα (με πλωτήρα ή ψηφιακά) Μετρήσεων Ροής Νερού
Μετρήσεις ροής νερού με ακρίβεια, σε πραγματικό χρόνο
Μικροβιολογικά Εργαστήρια Ανάγκη ελέγχου ποιότητας νερού με ακρίβεια
Ψηφιακά Όργανα Μετρήσεων Παραμέτρων Νερού Μετρήσεις παραμέτρων νερού με απόλυτη ακρίβεια
Ξενοδοχεία Αδυναμία ελέγχου ποιότητας νερού πισίνας με ακρίβεια
Ψηφιακά Όργανα Μετρήσεων Παραμέτρων Νερού Πισίνας
Μετρήσεις παραμέτρων νερού πισίνας με απόλυτη ακρίβεια