Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Δείκτες Μετρήσεων Νερού

Οι δείκτες (test kits) μετρήσεων ποιότητας νερού, αποτελούν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις προσεγγιστικές μετρήσεις των φυσικών και χημικών παραμέτρων του νερού.

 

Κατηγοριοποίηση Δεικτών Μετρήσεων Νερού

Οι δείκτες (test kits) μετρήσεων ποιότητας νερού, κατηγοριοποιούνται με βάση το είδος των παραμέτρων τις οποίες μετρούν, αλλά και τον αριθμό αυτών. Χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών, όπου απαιτείται μία άμεση και προσεγγιστική παραμετρική μέτρησης ποιότητας του νερού.

 

Δείκτες Μετρήσεων Νερού Hanna Instruments

Η Hanna Instruments αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και καταξιωμένη εταιρία κατασκευής δεικτών (test kits), τα οποία χαρακτηρίζονται από τον άριστο λόγο τιμής προς ποιότητα – απόδοση.

Η Hydrology αποτελεί άμεσο συνεργάτη της Hanna Instruments Ελλάς και διαθέτει όλη την γκάμα των δεικτών της…

Κατηγορίες Δεικτών Νερού Hanna Instruments

 

Δείκτες (test kits) Μίας Παραμέτρου Hanna Instruments

Η συγκεκριμένη κατηγορία δεικτών νερού, διακρίνεται από την σχετική ακρίβεια που παρέχει, την φορητότητα και το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος απόκτησης. Συνεπώς, οι όποιες μετρήσεις παραμετρικών τιμών – ποιότητας, μπορούν να πραγματοποιηθούν «επιτόπου», οπουδήποτε, οποτεδήποτε και οικονομικά.

Δείκτες (κυριότεροι)

  • Αλκαλικότητας 
  • Αμμωνίας 
  • pH
  • Σιδήρου
  • Σκληρότητας 
  • Χαλκού
  • Χλωρίου 

Εφαρμογές

  • Για οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτεί προσεγγιστική μέτρηση μίας και μόνον παραμέτρου νερού

hanna_instruments_δείκτης_μέτρησης_νερού

Δείκτης μέτρησης νερού Hanna
(μίας παραμέτρου)

Δείκτες (test kits) Πολλών Παραμέτρων Hanna Instruments

Η συγκεκριμένη κατηγορία δεικτών νερού, διακρίνεται από την σχετική ακρίβεια που παρέχει και την φορητότητα. Συνεπώς, οι όποιες μετρήσεις παραμετρικών τιμών – ποιότητας, μπορούν να πραγματοποιηθούν «επιτόπου», οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Δείκτες (κυριότεροι)

  • Αλκαλικότητα + Θειώδη + pH + Σίδηρος + Σκληρότητα + Χλώριο

Εφαρμογές

  • Για οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτεί προσεγγιστικές μετρήσεις περισσότερων της μίας παραμέτρου νερού

hanna_instruments_δείκτες_μετρήσεων_νερού

Δείκτες μετρήσεων νερού Hanna
(πολυπαραμετρικοί)