Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Φίλτρανση – Φίλτρα Νερού

Η φίλτρανση νερού, έχει ως σκοπό την πλήρη εξάλειψη των στερεών σωματιδίων ή/και της θολότητας ή του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων του πρωτογενούς νερού.

 

Συστήματα Φίλτρανσης – Φίλτρων Νερού

Τα διάφορα φίλτρα νερού κατηγοριοποιούνται με βάση το είδος της φίλτρανσης την οποία πραγματοποιούν, αλλά και το μέσον που εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό. Εφαρμόζονται σε πλήθος περιπτώσεων (οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές).

 

Μελέτη – Εγκατάσταση – Τεχνική Υποστήριξη

Η εφαρμογή μονάδων – συστημάτων – διατάξεων φίλτρανσης νερού, είναι μία ιδιαίτερη διαδικασία (ιδίως στις επαγγελματικές εφαρμογές), η οποία απαιτεί μία σειρά από ενέργειες, συνεπώς προϋποθέτει την ικανότητα – δυνατότητα υλοποίησης αυτών από την πλευρά του αναδόχου του έργου.

Η Hydrology παρέχει πλήρεις υπηρεσίες, όπως μελέτη, υλοποίηση, εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη μονάδων – συστημάτων φίλτρανσης νερού…

Κατηγορίες Φίλτρων Νερού

 

Φίλτρα Νερού – Άμμου (αμμόφιλτρα)

Τα φίλτρα νερού άμμου (αμμόφιλτρα) εφαρμόζονται με σκοπό την συγκράτηση των στερεών σωματιδίων του νερού. Ως μέσον φίλτρανσης χρησιμοποιείται χαλαζιακή άμμος, ενώ η μέγιστη φίλτρανση που επιτυγχάνεται υπολογίζεται σε ~25μ (στερεά σωματίδια, διαμέτρου έως και 25 εκατομμυριοστών του μέτρου).

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Custom made by Hydrology
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Κεφαλή: Pentair (Autorol ή Magnum βαλβίδα, Logix ελεγκτής)
 • Δοχείο: Pentair ή Park 
 • Χαλαζιακή Άμμος: Κατ επιλογήν

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Γεωπονικές – Γεωργικές εφαρμογές 
 • Ξενοδοχεία 

φίλτρανση_νερού_φίλτρα_άμμου

Φίλτρα άμμου, για την φίλτρανση νερού από στερεά σωματίδια

Φίλτρα Νερού – Ενεργού Άνθρακα

Τα φίλτρα νερού ενεργού άνθρακα εφαρμόζονται με σκοπό την δέσμευση του ελεύθερου χλωρίου και των οργανικών ενώσεων του πρωτογενούς νερού. Ως μέσον φίλτρανσης χρησιμοποιείται ενεργός κοκκώδης άνθρακας.

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Custom made by Hydrology
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Κεφαλή: Pentair (Autorol ή Magnum βαλβίδα, Logix ελεγκτής)
 • Δοχείο: Pentair ή Park 
 • Ενεργός Άνθρακας: Κατ επιλογήν

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια

φίλτρανση_νερού_φίλτρα_ενεργού_άνθρακα

Φίλτρα ενεργού άνθρακα, για την δέσμευση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων του νερού

Φίλτρα Νερού – Θολότητας

Τα φίλτρα νερού θολότητας εφαρμόζονται με σκοπό την συγκράτηση των στερεών σωματιδίων του νερού και ταυτόχρονα την εξάλειψη της θολότητας. Ως μέσον φίλτρανσης χρησιμοποιείται χαλαζιακή άμμος, σε συνδυασμό με υδροανθρακίτη.

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Custom made by Hydrology
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Κεφαλή: Pentair (Autorol ή Magnum βαλβίδα, Logix ελεγκτής)
 • Δοχείο: Pentair ή Park 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Πισίνες

φίλτρανση_νερού_φίλτρα_θολότητας

Φίλτρα θολότητας, για την φίλτρανση από στερεά σωματίδια και την εξάλειψη θολότητας του νερού

Φίλτρα Νερού – Πολυπροπυλενίου

Τα φίλτρα νερού πολυπροπυλενίου εφαρμόζονται με σκοπό την συγκράτηση των στερεών σωματιδίων του νερού. Ως μέσον φίλτρανσης χρησιμοποιούνται φυσίγγια πολυπροπυλενίου, ενώ η μέγιστη φίλτρανση που επιτυγχάνεται υπολογίζεται σε ~1μ (στερεά σωματίδια, διαμέτρου έως και 1 εκατομμυριοστού του μέτρου).

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Τυποποιημένα προϊόντα 
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Δοχείο: PVC (1 φυσιγγίου) ή AISI (πολλαπλών φυσιγγίων)

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Εστιατόρια
 • Καφετέριες / Μπαρ
 • Ξενοδοχεία 
 • Οικίες
 • Συστήματα επεξεργασίας νερού

φίλτρανση_νερού_φίλτρα_πολυπροπυλενίου

Φίλτρα πολυπροπυλενίου, για την φίλτρανση νερού από στερεά σωματίδια

φίλτρανση_νερού_φίλτρα_πολυπροπυλενίων

Φίλτρα πολυπροπυλενίων, για την φίλτρανση νερού από στερεά σωματίδια

Φίλτρα Νερού – Σήτας (αυτοκαθαριζόμενα)

Τα φίλτρα νερού σήτας εφαρμόζονται με σκοπό την συγκράτηση των στερεών σωματιδίων του νερού. Ως μέσον φίλτρανσης χρησιμοποιούνται φυσίγγια ανοξείδωτης (AISI) σήτας, ενώ η μέγιστη φίλτρανση που επιτυγχάνεται υπολογίζεται σε ~25μ (στερεά σωματίδια, διαμέτρου έως και 25 εκατομμυριοστών του μέτρου). Το βασικό πλεονέκτημα των εν λόγω φίλτρων είναι ότι διαθέτουν διάταξη έκπλυσής τους, συνεπώς και δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά (φυσίγγια).

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Τυποποιημένα προϊόντα 
 • Απόδοση: ≤15.000lt/h
 • Δοχείο: PVC (1 φυσιγγίου)
 • Φυσίγγιο: AISI (25μ, 50μ, 100μ, 300μ)

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Εστιατόρια
 • Καφετέριες / Μπαρ
 • Ξενοδοχεία 
 • Οικίες

φίλτρανση_νερού_φίλτρα_σήτας

Φίλτρα σήτας, για την φίλτρανση νερού από στερεά σωματίδια