Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Απολύμανση Νερού

Η απολύμανση του νερού, έχει ως σκοπό την πλήρη εξάλειψη του μικροβιολογικού φορτίου, το οποίο πιθανόν να έχει ή δύναται να αποκτήσει το οποιοδήποτε νερό.

 

Συστήματα Απολύμανσης Νερού

Τα διάφορα συστήματα απολύμανσης νερού, κατηγοριοποιούνται με βάση (κυρίως) την μέθοδο την οποία εφαρμόζουν, αλλά και συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εγκαθίστανται με σκοπό την εξάλειψη του μικροβιολογικού φορτίου (ανθρώπινη ή ζωική ή γεωπονική – γεωργική ή βιομηχανική χρήση). Εφαρμόζονται σε πλήθος περιπτώσεων (οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές) προσφέροντας άριστες και οριστικές λύσεις.

 

Μελέτη – Εγκατάσταση – Τεχνική Υποστήριξη

Η εφαρμογή μονάδων – συστημάτων απολύμανσης νερού, είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία (ιδίως στις εγκαταστάσεις γεννητριών διοξειδίου του χλωρίου και οζονιστήρων), η οποία απαιτεί μία σειρά από ενέργειες, συνεπώς προϋποθέτει την ικανότητα – δυνατότητα υλοποίησης αυτών από την πλευρά του αναδόχου του έργου.

Η Hydrology παρέχει πλήρεις υπηρεσίες, όπως μελέτη, υλοποίηση, εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη μονάδων – συστημάτων απολύμανσης νερού…

Κατηγορίες Συστημάτων Απολύμανσης Νερού

 

Χλωριωτές – Δοσομετρικές Αντλίες Χλωρίου

Η απολύμανση του νερού με την προσθήκη χλωρίου (υποχλωριώδους νατρίου), αποτελεί την πιο οικονομική και διαδεδομένη μέθοδο. Η εν λόγω προσθήκη (με ακρίβεια) επιτυγχάνεται μέσω ειδικών αντλιών, οι οποίες και ονομάζονται δοσομετρικές αντλίες.

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Grundfos
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Αυτοματισμοί: Ναι 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Ιδιωτικές εφαρμογές
 • Πισίνες
 • Τοπική αυτοδιοίκηση

απολύμανση_νερού_δοσομετρικές_αντλίες_grundfos

Δοσομετρικές αντλίες προσθήκης χλωρίου, για την απολύμανση του νερού

Λάμπες Υπεριώδους Ακτινοβολίας

Η απολύμανση του νερού με την εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας, αποτελεί την δεύτερη πιο διαδεδομένη μέθοδο. Το βασικό πλεονέκτημα της εν λόγω μεθόδου είναι ότι το απολυμασμένο νερό δεν περιέχει χημικά και δεν δημιουργούνται σε αυτό ανεπιθύμητα κατάλοιπα (χημικές ενώσεις – αντιδράσεις).

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Τυποποιημένα συστήματα 
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Αυτοματισμοί: Ναι 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Ενυδρεία
 • Οικίες
 • Παγοποιεία

απολύμανση_νερού_λάμπα_υπεριώδους_ακτινοβολίας

Λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας, για την απολύμανση του νερού
(μικρής ισχύος)

απολύμανση_νερού_λάμπα_υπεριώδους_ακτινοβολίας

Λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας, για την απολύμανση του νερού
(μεγάλης ισχύος)

Γεννήτριες Διοξειδίου του Χλωρίου

Η απολύμανση του νερού με την εφαρμογή γεννητριών διοξειδίου του χλωρίου, αποτελεί μέθοδο τεχνολογικής αιχμής. Το βασικό πλεονέκτημα της εν λόγω μεθόδου είναι ότι η προσθήκη αέριου χλωρίου (διοξείδιο του χλωρίου), σε αντίθεση με το κοινό υγρό χλώριο (υποχλωριώδες νάτριο), είναι πολύ πιο δραστικό, χωρίς όμως να δημιουργεί ανεπιθύμητα κατάλοιπα στο νερό. Οι γεννήτριες διοξειδίου του χλωρίου ενδείκνυνται για την απολύμανση του νερού και από την λεγεωνέλλα.

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Τυποποιημένα συστήματα 
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Αυτοματισμοί: Ναι 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Νοσοκομεία
 • Πισίνες
 • Τοπική αυτοδιοίκηση

απολύμανση_νερού_γεννήτρια_διοξειδίου_χλωρίου

Γεννήτρια διοξειδίου του χλωρίου, για την απολύμανση του νερού

Οζονιστήρες

Η απολύμανση του νερού με την εφαρμογή οζονιστήρων, αποτελεί επίσης μέθοδο τεχνολογικής αιχμής. Το βασικό πλεονέκτημα της εν λόγω μεθόδου είναι ότι το απολυμασμένο νερό δεν περιέχει χημικά και δεν δημιουργούνται σε αυτό ανεπιθύμητα κατάλοιπα (χημικές ενώσεις – αντιδράσεις).

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Τυποποιημένα συστήματα 
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Αυτοματισμοί: Ναι 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Εμφιαλωτήρια πόσιμου νερού
 • Τοπική αυτοδιοίκηση (βιολογικός καθαρισμός – αποχρωματισμός νερού)

απολύμανση_νερού_οζονιστήρας

Οζονιστήρας, για την απολύμανση του νερού