Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού
 • Ροόμετρα La Tecnica Fluidi

  Μηχανικά (πλωτήρα), Ψηφιακά

 • Δείκτες Hanna Instruments

  Δείκτες (test kits) μετρήσεων νερού

 • Ψηφιακά Όργανα Hanna Instruments

  Ψηφιακά όργανα μετρήσεων νερού

Μετρήσεις Νερού

Μετρήσεις Νερού

Με τον όρο μετρήσεις νερού αναφερόμαστε σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μέτρηση – διάγνωση των ποσοτικών, αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού.

Οι μετρήσεις του νερού στις μέρες μας έχουν απλοποιηθεί αρκετά, μέσω των διαφόρων προϊόντων (όργανα) τεχνολογικής αιχμής, τα οποία διατίθενται. Συνεπώς, τόσο η όποιες μετρήσεις ποσότητας νερού, όσο και συγκεκριμένες (όχι όλες) μετρήσεις ποιότητας νερού, μπορούν να υλοποιηθούν απλά (ή σχετικά απλά) από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.

 

Προϋποθέσεις & Απαιτήσεις για τις Μετρήσεις Νερού

Όλες οι μετρήσεις του νερού, έχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις, πέραν των όποιων αναμφισβήτητων γνώσεων και εμπειριών οφείλει να διαθέτει ο οποιοσδήποτε διεκπεραιώνει την όποια μέτρηση. Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να γνωρίζει προκαταβολικά ότι:

 • Σε κάθε είδους μέτρηση (ποσότητας ή ποιότητας), το βασικότερο όλων είναι η ακρίβεια αυτής. Η ακρίβεια σχετίζεται άμεσα και πρωτίστως με την ποιότητα – πιστοποίηση του οργάνου και κατόπιν με τον τρόπο διεκπεραίωσης της μέτρησης
Η Hydrology διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων για τις διάφορες μετρήσεις νερού (ποσότητας και ποιότητας), τα οποία διακρίνονται για την ακρίβεια των μετρήσεών τους και την όποια πιστοποίηση φέρουν…
 • Όλα ανεξαιρέτως τα ψηφιακά όργανα μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού απαιτούν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, βαθμονόμηση (calibration). Δεν νοείται ψηφιακό όργανο μέτρησης ποιότητας νερού, το οποίο να χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστο και να να μην επιδέχεται βαθμονόμηση
Η Hydrology διαθέτει πλήρη γκάμα ψηφιακών οργάνων για τις διάφορες ποιοτικές μετρήσεις νερού, τα οποία απαραιτήτως έχουν την δυνατότητα βαθμονόμησης (calibration)…
 • Όλα ανεξαιρέτως τα ψηφιακά όργανα μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού απαιτούν, κατόπιν παρατεταμένης χρήσης, συντήρηση ή και επισκευή (αντικατάσταση αισθητηρίων, κ.α.). Δεν νοείται ψηφιακό όργανο μέτρησης ποιότητας νερού, το οποίο να χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστο και να να μην έχει τεχνική υποστήριξη
Η Hydrology διαθέτει πλήρη γκάμα ψηφιακών οργάνων για τις διάφορες ποιοτικές μετρήσεις νερού, τα οποία απαραιτήτως έχουν διαχρονική τεχνική υποστήριξη…