Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Ιοντοεναλλαγή – Ιοντοεναλλάκτες Νερού

Η ιοντοεναλλαγή του νερού, έχει ως σκοπό την επιλεκτική ή πλήρη εξάλειψη των ιόντων, τα οποία περιέχονται σε αυτό. Για την επίτευξη του σκοπού (εξάλειψη) πραγματοποιείται «ανταλλαγή» ιόντων, ώστε να εξακολουθήσει να υφίσταται χημική ισορροπία.

 

Συστήματα Ιοντοεναλλαγής Νερού

Τα διάφορα συστήματα ιοντοεναλλαγής νερού (ιοντοεναλλάκτες), κατηγοριοποιούνται με βάση το ιόν ή τα ιόντα του πρωτογενούς νερού, τα οποία εξαλείφουν. Εφαρμόζονται σε πλήθος περιπτώσεων (οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές).

 

Μελέτη – Εγκατάσταση – Τεχνική Υποστήριξη

Η εφαρμογή μονάδων – συστημάτων ιοντοεναλλαγής νερού, είναι μία ιδιαίτερη διαδικασία, η οποία απαιτεί μία σειρά από ενέργειες, συνεπώς προϋποθέτει την ικανότητα – δυνατότητα υλοποίησης αυτών από την πλευρά του αναδόχου του έργου.

Η Hydrology παρέχει πλήρεις υπηρεσίες, όπως μελέτη, υλοποίηση, εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη μονάδων – συστημάτων – διατάξεων ιοντοεναλλαγής νερού…

Κατηγορίες Συστημάτων Ιοντοεναλλαγής Νερού

 

Αποσκληρυντές Νερού

Οι αποσκληρυντές νερού εφαρμόζονται με σκοπό την εξάλειψη των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου. Για την πλήρη κατανόηση όλων των θεμάτων που αφορούν στους αποσκληρυντές νερού, μπορείτε να ενημερωθείτε στο σχετικό άρθρο του ιστολογίου με τίτλο: “Αποσκληρυντής Νερού & Αποσκλήρυνση”.

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Custom made by Hydrology
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Κεφαλή: Pentair (Autorol ή Magnum βαλβίδα, Logix ελεγκτής)
 • Δοχείο: Pentair ή Park 
 • Ρητίνες: Pure Resins ή Purolite

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Εστιατόρια
 • Καθαριστήρια ρούχων (laundry)
 • Καφετέριες / Μπαρ
 • Ξενοδοχεία 
 • Οικίες

ιοντοεναλλαγή_αποσκλήρυνση_νερού_αποσκληρυντής

Αυτόματος αποσκληρυντής, για την ιοντοεναλλαγή – αποσκλήρυνση νερού
(compact)

Απομαγγανιωτές / Απονιτρωτές / Αποσιδηρωτές Νερού

Οι απομαγγανιωτές νερού εφαρμόζονται με σκοπό την εξάλειψη των ιόντων μαγγανίου,  οι απονιτρωτές των νιτρικών και οι αποσιδηρωτές του σιδήρου, από το πρωτογενές νερό.

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Custom made by Hydrology
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Κεφαλή: Κατ επιλογήν
 • Δοχείο: Pentair ή Park 
 • Ρητίνες: Pure Resins ή Purolite

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια

ιοντοεναλλαγή_αποσιδήρωση_νερού_αποσιδηρωτής

Αυτόματος αποσιδηρωτής, για την ιοντοεναλλαγή – αποσιδήρωση νερού

Απαλκαλιωτές Νερού

Οι απαλκαλιωτές νερού εφαρμόζονται με σκοπό την εξάλειψη όλων των αλκαλικών ιόντων του πρωτογενούς νερού.

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Custom made by Hydrology
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Κεφαλή: Κατ επιλογήν
 • Δοχείο: Pentair ή Park 
 • Ρητίνες: Κατ επιλογήν 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια

ιοντοεναλλαγή_απαλκαλίωση_νερού_απαλκαλιωτής

Αυτόματος απαλκαλιωτής, για την ιοντοεναλλαγή – απαλκαλίωση νερού

Απιονιστές Νερού

Οι απιονιστές νερού εφαρμόζονται με σκοπό την πλήρη εξάλειψη όλων των ιόντων του πρωτογενούς νερού.

Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Custom made by Hydrology
 • Απόδοση: Απεριόριστη
 • Κεφαλή: Κατ επιλογήν
 • Δοχείο: Pentair ή Park 
 • Ρητίνες: Κατ επιλογήν 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια

ιοντοεναλλαγή_απιονισμό_νερού_απιονιστής

Αυτόματος απιονιστής, για την ιοντοεναλλαγή – απιονισμό νερού