Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Δοσομετρικές Αντλίες

Οι δοσομετρικές αντλίες χρησιμοποιούνται για την προσθήκη χημικών εντός αγωγού ρευστού, με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

 

Κατηγοριοποίηση Δοσομετρικών Αντλιών

Οι δοσομετρικές αντλίες, κατηγοριοποιούνται με βάση συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και εφαρμόζονται σε πλήθος περιπτώσεων (οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές).

Η Hydrology αποτελεί άμεσο συνεργάτη της Grundfos Ελλάς, διαθέτοντας όλη την γκάμα των δοσομετρικών αντλιών της…

Κατηγορίες Δοσομετρικών Αντλιών Grundfos

 

Δοσομετρικές Αντλίες Grundfos DDE

Οι δοσομετρικές αντλίες DDE αποτελούν την πιο «απλή» και οικονομική σειρά ψηφιακών δοσομετρικών αντλιών (Smart Digital) της Grundfos.

Χαρακτηριστικά

 • Ομάδα: DDE 
 • Σειρές:
  Β – Σταθερή παροχή, χειροκίνητος έλεγχος μέσω λογαριθμικής κλίμακας
  P – Έλεγχος μέσω παλμών (π.χ παλμικός υδρομετρητής), Εξωτερικό σήμα εκκίνησης – παύσης, Έλεγχος στάθμης 
 • Παροχή (max): 6lt/h @ 10bar ή 15lt/h @ 4bar 
 • Λόγος Μείωσης Παροχής: 1:1000 

grundfos_dde_δοσομετρικές_αντλίες

Δοσομετρικές αντλίες
(Grundfos DDE)

Δοσομετρικές Αντλίες Grundfos DDC

Οι δοσομετρικές αντλίες DDC υπάγονται και αυτές στην σειρά ψηφιακών δοσομετρικών αντλιών (Smart Digital) της Grundfos. Διαθέτουν, επιπλέον της σειράς DDE: Οθόνη (LCD) ενδείξεων, Επιλογές λειτουργίας (βαθμονόμηση) για διαχείριση ρευστών με υψηλό ιξώδες, Έλεγχος χαμηλής στάθμης & άδειου δοχείου, Αναφορά προληπτικής συντήρησης επί της οθόνης.

Χαρακτηριστικά

 • Ομάδα: DDC
 • Σειρές:
  A – Σταθερή παροχή, χειροκίνητος έλεγχος μέσω λογαριθμικής κλίμακας & Έλεγχος μέσω παλμών (π.χ παλμικός υδρομετρητής)
  AR – Μεταβλητή παροχή έλεγχος – σήμα εισόδου 4-20 mA & ρελέ συναγερμού 
 • Παροχή (max): 6lt/h @ 10bar ή 9lt/h @ 7bar ή 15lt/h @ 4bar
 • Λόγος Μείωσης Παροχής: 1:1000 

grundfos_ddc_δοσομετρικές_αντλίες

Δοσομετρικές αντλίες
(Grundfos DDC)

Δοσομετρικές Αντλίες Grundfos DDA

Οι δοσομετρικές αντλίες DDA υπάγονται και αυτές στην σειρά ψηφιακών δοσομετρικών αντλιών (Smart Digital) της Grundfos. Διαθέτουν, επιπλέον της σειράς DDC: Παροχή κατά παρτίδες με βάση χρονικό έλεγχο, Ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη, Μεταβλητή παροχή & έλεγχο με σήμα εισόδου 4-20 mA, Είσοδος / έξοδος για πρόσθετα σήματα ελέγχου, Αυτόματη εξαέρωση και σε κατάσταση αναμονής της αντλίας.

Χαρακτηριστικά

 • Ομάδα: DDA
 • Σειρές:
  AR – Ρελέ συναγερμού
  FC – Παρακολούθηση πίεσης (min/max) με διάγνωση σφάλματος παροχής
  FCM – Ενσωματωμένη μέτρηση με αυτόματη προσαρμογή παροχής – Auto Flow Adapt 
 • Παροχή (max): 7,5lt/h @ 16bar ή 12lt/h @ 10bar ή 17lt/h @ 7bar ή 30lt/h @ 4bar
 • Λόγος Μείωσης Παροχής: 1:1000 (DDA 7,5-16 / 1:3000) 

grundfos_dda_δοσομετρικές_αντλίες

Δοσομετρικές αντλίες
(Grundfos DDA)

Δοσομετρικές Αντλίες Grundfos DME

Οι δοσομετρικές αντλίες DME υπάγονται και αυτές στην κατηγορία ψηφιακής δοσομέτρησης και εγκαθίστανται σε εφαρμογές με απαιτήσεις υψηλών ροών – ποσοτήτων έγχυσης χημικού.

Χαρακτηριστικά

 • Ομάδα: DME 
 • Σειρές:
  Β – Σταθερή παροχή, χειροκίνητος έλεγχος
  AR – Μεταβλητή παροχή, έλεγχος με παλμούς, Μεταβλητή παροχή & έλεγχος με σήμα 0/4-20 mA, Κατά παρτίδες με βάση χρονικό έλεγχο, Κατά παρτίδες με παλμικό έλεγχο, Ρελέ συναγερμού 
 • Παροχή (max): 60lt/h @ 10bar ή 150lt/h @ 4bar ή 376lt/h @ 10bar ή 940lt/h @ 4bar
 • Λόγος Μείωσης Παροχής: 1:800

grundfos_dme_δοσομετρικές_αντλίες

Δοσομετρικές αντλίες
(Grundfos DME)

Δοσομετρικές Αντλίες Grundfos DMX

Οι δοσομετρικές αντλίες της σειράς DME υπάγονται στην κατηγορία μηχανικής δοσομέτρησης και εγκαθίστανται σε εφαρμογές με απαιτήσεις υψηλών ροών – ποσοτήτων έγχυσης χημικού.

Χαρακτηριστικά

 • Ομάδα: DMX
 • Σειρές:
  Β – Σταθερή παροχή, χειροκίνητος έλεγχος
  AR – Μεταβλητή παροχή, έλεγχος με παλμούς, Μεταβλητή παροχή & έλεγχος με σήμα 0/4-20 mA, Κατά παρτίδες με βάση χρονικό έλεγχο, Κατά παρτίδες με παλμικό έλεγχο, Ρελέ συναγερμού 
 • Παροχή (max): Από 4lt/h @ 10bar έως 765lt/h @ 3bar
 • Λόγος Μείωσης Παροχής: 1:10

grundfos_dmx_δοσομετρικές_αντλίες

Δοσομετρικές αντλίες
(Grundfos DMX)