Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Ελεγκτές Πίεσης

Οι ελεγκτές πίεσης συνδυάζονται με διάφορες αντλίες και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της επιθυμητής πίεσης ενός δικτύου νερού.

 

Κατηγοριοποίηση Ελεγκτών Πίεσης

Οι ελεγκτές πίεσης κατηγοριοποιούνται (κυρίως) με βάση την δυνατότητα μεταβολής στροφών (inverter) μιας αντλίας ή όχι. Εφαρμόζονται σε πλήθος περιπτώσεων (οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές), καταργώντας (ουσιαστικά) τα όποια δοχεία διαστολής (πιεστικά δοχεία), συνεπώς και τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.

Η Hydrology αποτελεί άμεσο συνεργάτη της Grundfos Ελλάς, διαθέτοντας όλη την γκάμα των ελεγκτών πίεσης…

Ελεγκτές Πίεσης Grundfos

 

Grundfos PM 1

Ο ελεγκτής PM 1, αποτελεί τον πιο «απλό» – οικονομικό ελεγκτή πίεσης. Ο συγκεκριμένος ελεγκτής εκκινεί (υποχρεωτικά) την εκάστοτε αντλία, όταν η πίεση του δικτύου μειωθεί κάτω των 2,2bar.

Χαρακτηριστικά

 • Μοντέλο: PM 1
 • Ρύθμιση Πίεσης Εκκίνησης: Όχι (υποχρεωτική εκκίνηση στα 2,2bar) 
 • Ρύθμιση Πίεσης Παύσης: Όχι (αυτόματη παύση, όταν δεν υφίσταται ροή νερού)
 • Προστασία Ξηράς Λειτουργίας: Ναι
 • Μεταβολή Στροφών Αντλίας (inverter): Όχι
 • Υδραυλική Σύνδεση: G1 (1 ίντσα)
 • Ηλεκτρική Σύνδεση: Είσοδος = 1 x 230V, Έξοδος (προς αντλία) = 1 x 230V, Μέγιστο Ρεύμα Αντλίας: 6A 

grundfos_pm_1_ελεγκτής_πίεσης

Ελεγκτής πίεσης
Grundfos PM 1

Grundfos PM 2

Ο ελεγκτής PM 2 προσφέρει, επιπλέον του PM 1, την δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής πίεσης εκκίνησης της αντλίας, καθώς και την δυνατότητα προσαρμογής – συνδυασμού με μεγαλύτερες (ως προς το απορροφούμενο ρεύμα) αντλίες.

Χαρακτηριστικά

 • Μοντέλο: PM 2
 • Ρύθμιση Πίεσης Εκκίνησης: Ναι (από 1,5bar έως 5bar) 
 • Ρύθμιση Πίεσης Παύσης: Όχι (αυτόματη παύση, όταν δεν υφίσταται ροή νερού)
 • Προστασία Ξηράς Λειτουργίας: Ναι
 • Μεταβολή Στροφών Αντλίας (inverter): Όχι
 • Υδραυλική Σύνδεση: G1 (1 ίντσα)
 • Ηλεκτρική Σύνδεση: Είσοδος = 1 x 230V, Έξοδος (προς αντλία) = 1 x 230V, Μέγιστο Ρεύμα Αντλίας: 10A 

grundfos_pm_2_ελεγκτής_πίεσης

Ελεγκτής πίεσης
Grundfos PM 2

Grundfos / WaCS PMW 230

Ο ελεγκτής PMW 230 αποτελεί πιο «προηγμένο» ελεγκτή πίεσης, καθότι έχει δυνατότητα μεταβολής στροφών της συνδυαζόμενης αντλίας. Συνεπώς, μετατρέπει μία οποιαδήποτε αντλία από απλή, σε inverter.

Χαρακτηριστικά

 • Μοντέλο: PMW 230
 • Ρύθμιση Πίεσης Εκκίνησης: Ναι (από 1bar έως 9bar) 
 • Ρύθμιση Πίεσης Παύσης: Ναι (από 1bar έως 9bar) 
 • Μεταβολή Στροφών Αντλίας (inverter): Ναι 
 • Υδραυλική Σύνδεση: Είσοδος = G 1¼ (1¼ ίντσες), Έξοδος = G 1½ (1½ ίντσες) 
 • Ηλεκτρική Σύνδεση:
  PWM 230 – BASIC 8.5 (κωδικός 91851036): Είσοδος = 1 x 230V, Έξοδος (προς αντλία) = 1 x 230V, Μέγιστο Ρεύμα Αντλίας = 8,5A
  PWM 1 – BASIC 11/DV (κωδικός 91851037): Είσοδος = 1 x 230V, Έξοδος (προς αντλία) = 1 x 230V, Μέγιστο Ρεύμα Αντλίας = 11A
  PWM 230 D/10.5 (κωδικός 91851038): Είσοδος = 1 x 230V, Έξοδος (προς αντλία) = 3 x 230V, Μέγιστο Ρεύμα Αντλίας = 10,5A 

grundfos_wacs_pwm_230_ελεγκτής_πίεσης_inverter

Ελεγκτής πίεσης inverter
Grundfos / WaCS PWM 230

Grundfos / WaCS PMW 400

Ο ελεγκτής PMW 400 διαφέρει από τον PWM 230 μόνον στην ηλεκτρική σύνδεση.

Χαρακτηριστικά

 • Μοντέλο: PMW 400 
 • Ρύθμιση Πίεσης Εκκίνησης: Ναι (από 1bar έως 9bar) 
 • Ρύθμιση Πίεσης Παύσης: Ναι (από 1bar έως 9bar) 
 • Μεταβολή Στροφών Αντλίας (inverter): Ναι 
 • Υδραυλική Σύνδεση: Είσοδος = G 1¼ (1¼ ίντσες), Έξοδος = G 1½ (1½ ίντσες) 
 • Ηλεκτρική Σύνδεση:
  PWM 400 D/7.5 (κωδικός 91851039): Είσοδος = 3 x 400V, Έξοδος (προς αντλία) = 3 x 400V, Μέγιστο Ρεύμα Αντλίας = 7,5A
  PWM 400 D/13.3 (κωδικός 91851040): Είσοδος = 3 x 400V, Έξοδος (προς αντλία) = 3 x 400V, Μέγιστο Ρεύμα Αντλίας = 13,5A 

grundfos_wacs_pwm_400_ελεγκτής_πίεσης_inverter

Ελεγκτής πίεσης inverter
Grundfos / WaCS PWM 400