Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Αντλίες Νερού

Οι αντλίες νερού χρησιμοποιούνται για την διαχείριση – μεταφορά του νερού (ή άλλων υγρών) και εγκαθίστανται στα αντίστοιχα δίκτυα.

 

Κατηγοριοποίηση Αντλιών

Οι διάφορες αντλίες, κατηγοριοποιούνται με βάση τον τρόπο διαχείρισης του νερού, αλλά και συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εγκαθίστανται με σκοπό την μεταφορά νερού και εφαρμόζονται σε πλήθος περιπτώσεων (οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές).

 

Αντλίες Νερού Grundfos

Η Grundfos αποτελεί αποδεδειγμένα την κορυφαία κατασκευάστρια εταιρία αντλιών (και όχι μόνον) του κόσμου. Οι αντλίες της (αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της), διακρίνονται για την καινοτομία, την ποιότητα – αξιοπιστία, την διαχρονικότητα και τις όποιες πιστοποιήσεις φέρουν.

Η Hydrology αποτελεί άμεσο συνεργάτη της Grundfos Ελλάς, διαθέτοντας όλη την γκάμα των αντλιών της…

Κατηγορίες Αντλιών Νερού Grundfos

 

Αντλίες Κυκλοφορίας Grundfos

Οι αντλίες κυκλοφορίας νερού έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ικανότητα διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων νερού, αλλά σε χαμηλά μανομετρικά (πιέσεις). Χρησιμοποιούνται, ως επί το πλείστον, σε κλειστά κυκλώματα ψύξης – θέρμανσης.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Αντλίες κυκλοφορίας νερού 
 • Σειρές: TP, TPD, TPE, TPED 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Κτίρια

grundfos_αντλίες_νερού_κυκλοφορίας

Grundfos αντλίες κυκλοφορίας νερού

Αντλίες Λυμάτων Grundfos

Οι αντλίες λυμάτων έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ικανότητα διαχείρισης απόβλητου νερού, το οποίο δύναται να περιέχει στερεά σώματα. Γι αυτό ακριβώς το λόγο, οι συγκεκριμένες αντλίες διαθέτουν υψηλή ροπή και κοπτήρες. Χρησιμοποιούνται, ως επί το πλείστον, σε βιολογικούς καθαρισμούς.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Αντλίες λυμάτων (ακάθαρτου νερού) 
 • Σειρές: SEG, SE, SEV, SL, SLV 

Εφαρμογές

 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Ξενοδοχεία

grundfos_αντλίες_λυμάτων

Grundfos υποβρύχιες αντλίες λυμάτων

Αντλίες Πίεσης Grundfos

Οι αντλίες πίεσης νερού έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ικανότητα διαχείρισης νερού σε υψηλά μανομετρικά (πιέσεις). Χρησιμοποιούνται, ως επί το πλείστον, σε διατάξεις πιεστικών συγκροτημάτων.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Αντλίες πίεσης νερού (πιεστικά συγκροτήματα) 
 • Σειρές: CM, CME, MQ, CR, CRE, HYDRO MULTI 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Οικίες 
 • Κτίρια

grundfos_αντλίες_νερού_πίεσης

Grundfos αντλίες πίεσης νερού

Αντλίες Πισίνας Grundfos

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας νερού πισίνας έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ικανότητα διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων νερού, αλλά σε χαμηλά μανομετρικά (πιέσεις) και επίσης την ύπαρξη ενσωματωμένης τριχοπαγίδας. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε πισίνες.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Αντλίες πισίνας 
 • Σειρά: GP 

Εφαρμογές

 • Πισίνες 

grundfos_αντλίες_νερού_πισίνας

Grundfos αντλίες νερού πισίνας

Αντλίες Υποβρύχιες Grundfos

Οι υποβρύχιες αντλίες νερού έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ικανότητα διαχείρισης υπόγειου νερού. Χρησιμοποιούνται, ως επί το πλείστον, για την άντληση των υπογείων υδάτων.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγορία: Αντλίες υποβρύχιες (υπόγειου νερού) 
 • Σειρά: SP 

Εφαρμογές

 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια
 • Γεωπονία – Γεωργία 

grundfos_αντλίες_νερού_υποβρύχιες

Grundfos υποβρύχιες αντλίες νερού