Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Αντίστροφη Όσμωση – Αφαλάτωση Νερού

Αντίστροφη Όσμωση – Αφαλάτωση Νερού

Η αντίστροφη όσμωση αποτελεί την πλέον σύγχρονη και διαδεδομένη μέθοδο μερικής ή ολικής αφαλάτωσης του νερού. Κατά την συγκεκριμένη μέθοδο και με την χρήση ειδικών ημιπερατών μεμβρανών, πραγματοποιείται διαχωρισμός των μορίων του νερού, από τα υπόλοιπα (ανεπιθύμητα) χημικά στοιχεία και ενώσεις που αυτό (πρωτογενές νερό) περιέχει.

 

Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης – Αφαλάτωσης Νερού

Τα διάφορα συστήματα αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού, κατηγοριοποιούνται με βάση συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εγκαθίστανται με σκοπό την παραγωγή άριστου πόσιμου νερού (για ανθρώπινη, ζωική ή γεωπονική – γεωργική χρήση) ή απεσταγμένου νερού (για βιομηχανική χρήση). Εφαρμόζονται σε πλήθος περιπτώσεων (οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές) προσφέροντας άριστες και οριστικές λύσεις επεξεργασίας – εξυγίανσης πρωτογενούς νερού.

 

Μελέτη – Υλοποίηση – Εφαρμογή – Τεχνική Υποστήριξη

Η εφαρμογή μονάδων – συστημάτων αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού, είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία (ιδίως στις περιπτώσεις επαγγελματικών εφαρμογών), η οποία απαιτεί μία σειρά από ενέργειες, συνεπώς προϋποθέτει την ικανότητα – δυνατότητα υλοποίησης αυτών από την πλευρά του αναδόχου του έργου.

Η Hydrology παρέχει πλήρεις υπηρεσίες, όπως μελέτη, υλοποίηση, εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη μονάδων – συστημάτων αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού…

Κατηγορίες Συστημάτων Αντίστροφης Όσμωσης – Αφαλάτωσης Νερού

 

Αντίστροφη Όσμωση – Αφαλάτωση Νερού @ Οικιακά Συστήματα

Οι οικιακές μονάδες αντίστροφης όσμωσης δεν αποτελούν απλά φίλτρα, αλλά ολοκληρωμένα συστήματα πλήρους επεξεργασίας πρωτογενούς νερού και απόδοσής του ως άριστο, πόσιμο – μαγειρικό νερό (ακόμη και εάν αυτό έχει κριθεί ως ακατάλληλο προς πόση).

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Τυποποιημένα (συνήθως) ή κατόπιν κατασκευής
 • Απόδοση: ≤500lt/ημέρα
 • Πρωτογενές Νερό: Γλυκό (π.χ. δικτύου) ή υφάλμυρο (π.χ. γεώτρησης)
 • Επεξεργασμένο Νερό: Άριστο πόσιμο & μαγειρικό νερό
 • Στάδια επεξεργασίας: ≥5
 • Ρυθμιστής αγωγιμότητας: Ναι
 • Αυτόματη έκπλυση μεμβράνης: Κατόπιν ζήτησης

Εφαρμογές

 • Κύριες Οικίες
 • Δευτερεύουσες Οικίες (π.χ. εξοχικές κατοικίες)

αντίστροφη_όσμωση_αφαλάτωση_νερού_οικιακό_σύστημα

Οικιακό σύστημα με αντίστροφη όσμωση
(άνω πάγκου)

αντίστροφη_όσμωση_αφαλάτωση_νερού_οικιακό_σύστημα

Οικιακό σύστημα με αντίστροφη όσμωση
(κάτω πάγκου)

Αντίστροφη Όσμωση – Αφαλάτωση Νερού @ Θερμοψύκτες

Οι θερμοψύκτες νερού, με ενσωματωμένη διάταξη αντίστροφης όσμωσης, αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα πλήρους επεξεργασίας πρωτογενούς νερού και απόδοσής του ως άριστο, πόσιμο νερό (ακόμη και εάν αυτό έχει κριθεί ως ακατάλληλο προς πόση).

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Τυποποιημένα
 • Απόδοση: ≤500lt/ημέρα
 • Πρωτογενές Νερό: Γλυκό (π.χ. δικτύου) ή υφάλμυρο (π.χ. γεώτρησης)
 • Επεξεργασμένο Νερό: Άριστο πόσιμο
 • Στάδια επεξεργασίας: ≥5
 • Ρυθμιστής αγωγιμότητας: Ναι
 • Παροχές: 3 (κρύο, ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου)

Εφαρμογές

 • Οικίες
 • Επαγγελματικοί χώροι (π.χ. γραφεία, ιατρεία, φροντιστήρια, κ.α.)

αντίστροφη_όσμωση_αφαλάτωση_νερού_θερμοψύκτης

Θερμοψύκτης νερού με αντίστροφη όσμωση
(επιτραπέζιος)

αντίστροφη_όσμωση_αφαλάτωση_νερού_θερμοψύκτης

Θερμοψύκτης νερού με αντίστροφη όσμωση
(επιδαπέδιος)

Αντίστροφη Όσμωση – Αφαλάτωση Νερού @ Ημιεπαγγελματικά Συστήματα

Οι ημιεπαγγελματικές μονάδες – συστήματα αντίστροφης όσμωσης, αποδίδουν πόσιμο ή απεσταγμένο νερό και έχουν πλήθος ιδιωτικών ή μικρών επαγγελματικών εφαρμογών.

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Custom made by Hydrology 
 • Απόδοση: 500lt/ημέρα έως 1000 lt/ημέρα
 • Πρωτογενές Νερό: Γλυκό (π.χ. δικτύου) ή υφάλμυρο (π.χ. γεώτρησης)
 • Επεξεργασμένο Νερό: Πόσιμο ή Απεσταγμένο 
 • Αυτοματισμοί: Ναι 
 • Αυτόματη Έκπλυση Μεμβρανών: Κατόπιν ζήτησης
 • Βάση: Rack chassis (επιτοίχιο ή επιδαπέδιο)
 • Αντλία: …
 • Μεμβράνες: Csm ή Filmtec
 • Ροόμετρα: La Tecnica Fluidi
 • Πιεσοστάτες: Danfoss
 • Στοιχεία Ηλεκτρικού Πίνακα: Schneider 
 • Αγωγοί: Pvc

Εφαρμογές (αλφαβητικά)

 • Αρτοποιεία (απεσταγμένο νερό φούρνων ατμού)
 • Εστιατόρια
 • Καφετέριες
 • Μικροβιολογικά Εργαστήρια (απεσταγμένο νερό αναλυτών)
 • Οδοντιατρεία (απεσταγμένο νερό έδρας)
 • Οικίες
 • Πανδοχεία

αντίστροφη_όσμωση_αφαλάτωση_νερού_ημιεπαγγελματικό_σύστημα

Ημιεπαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης
(επιτοίχιο rack)

αντίστροφη_όσμωση_αφαλάτωση_νερού_ημιεπαγγελματικό_σύστημα

Ημιεπαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης
(επιδαπέδιο rack)

Αντίστροφη Όσμωση – Αφαλάτωση Νερού @ Επαγγελματικά Συστήματα

Οι επαγγελματικές μονάδες – συστήματα αντίστροφης όσμωσης, αποδίδουν πόσιμο ή απεσταγμένο νερό και έχουν πλήθος εφαρμογών.

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Υλοποίηση: Custom made by Hydrology 
 • Απόδοση: >1000 lt/ημέρα
 • Πρωτογενές Νερό: Γλυκό (π.χ. δικτύου) ή υφάλμυρο (π.χ. γεώτρησης) ή θαλασσινό
 • Επεξεργασμένο Νερό: Πόσιμο ή Απεσταγμένο 
 • Αυτοματισμοί: Ναι 
 • Απομακρυσμένη Διαχείριση: Κατόπιν ζήτησης
 • Αυτόματη Έκπλυση Μεμβρανών: Κατόπιν ζήτησης
 • Βάση: Rack chassis ή AISI
 • Αντλία: Grundfos
 • Μεμβράνες: Csm ή Filmtec
 • Ροόμετρα: La Tecnica Fluidi
 • Πιεσοστάτες: Danfoss
 • Στοιχεία Ηλεκτρικού Πίνακα: Schneider 
 • Αγωγοί: Pvc ή Polymutan ή AISI

Εφαρμογές (αλφαβητικά)

 • Βιοτεχνίες –  βιομηχανίες – εργοστάσια
 • Ξενοδοχεία
 • Παγοποιεία
 • Πλυντήρια Αυτοκινήτων

αντίστροφη_όσμωση_αφαλάτωση_νερού_επαγγελματικό_σύστημα

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης
(επιδαπέδιο rack)

αντίστροφη_όσμωση_αφαλάτωση_νερού_επαγγελματικό_σύστημα

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης
(aisi βάση)