Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Υλικά και Χημικά για την Επεξεργασία Νερού

Τα διάφορα υλικά (αδρανή και μη), καθώς και τα ειδικά χημικά χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού, μέσω των διαφόρων συστημάτων και κατηγοριοποιούνται με βάση το είδος της επεξεργασίας, την οποία πραγματοποιούν. Εφαρμόζονται δε, σε πλήθος περιπτώσεων (οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές).

 

Διάθεση Υλικών και Χημικών Επεξεργασίας Νερού

Η Hydrology εισάγει και διαθέτει μία υπερπλήρη γκάμα υλικών και χημικών, για την επεξεργασία νερού. Τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται, είτε προς λιανική (B2C), είτε προς χονδρική (B2B) πώληση.

Η Hydrology παρέχει μία πλήρη γκάμα υλικών και χημικών, για μονάδες – συστήματα – διατάξεις επεξεργασίας νερού, χωρίς να εφαρμόζει μονοπωλιακές τακτικές αποκλειστικής εισαγωγής και μεταπώλησης αυτών…

Κατηγορίες Υλικών και Χημικών Επεξεργασίας Νερού

 

Υλικά Επεξεργασίας Νερού – Άμμος (χαλαζιακή)

Η χαλαζιακή άμμος, χρησιμοποιείται στα φίλτρα άμμου (αμμόφιλτρα), για την συγκράτηση των στερεών σωματιδίων του πρωτογενούς νερού.

Χαρακτηριστικά

 • Κατασκευαστής: Κατ επιλογή 
 • Κοκκομετρία: 0,8mm – 1,2mm, 1,5mm – 2,5mm, 4mm – 6mm 
 • Συσκευασία: Σακί 25Kg 

Εφαρμογές

 • Φίλτρα Άμμου (πολυστρωματικά ή μη)

υλικά_επεξεργασίας_νερού_χαλαζιακή_άμμος

Χαλαζιακή άμμος φίλτρανσης νερού

Υλικά Επεξεργασίας Νερού – Ενεργός Άνθρακας

Ο ενεργός άνθρακας, χρησιμοποιείται στα φίλτρα ενεργού άνθρακα, για την δέσμευση του (ελεύθερου) χλωρίου και των οργανικών ενώσεων του πρωτογενούς νερού.

Χαρακτηριστικά

 • Κατασκευαστής: Κατ επιλογή 
 • Κοκκομετρία: 0,4mm – 1,6mm (vegetal), 0,5mm – 2,4mm (vegetal), 4mm (mineral) 
 • Συσκευασία: Σακί ~47lt 

Εφαρμογές

 • Φυσίγγια ενεργού άνθρακα (vegetal)
 • Αυτόματα φίλτρα ενεργού άνθρακα (vegetal)
 • Φίλτρα αέρα (mineral)

υλικά_επεξεργασίας_νερού_ενεργός_άνθρακας

Ενεργός άνθρακας φίλτρανσης νερού

Υλικά Επεξεργασίας Νερού – Ρητίνες Ιοντοεναλλαγής Pure Resin & Purolite

Οι ρητίνες ιοντοεναλλαγής χρησιμοποιούνται στους ιοντοεναλλάκτες (απαλκαλίωσης, απιονισμού, απομαγγανίωσης, απονιτροποίησης, αποσιδήρωσης, αποσκλήρυντης), για την μερική ή ολική εξάλειψη των αντίστοιχων ιόντων.

Χαρακτηριστικά

 • Κατασκευαστής: Pure Resin, Purolite 
 • Συσκευασία: Σακί 25lt 
 • Τύποι: Απαλκαλίωσης, Απιονισμού, Απομαγγανίωσης, Απονιτροποίησης, Αποσιδήρωσης, Αποσκλήρυνσης 

Εφαρμογές

 • Απαλκαλιωτές
 • Απιονιστές
 • Απομαγγανιωτές
 • Απονιτρωτές
 • Αποσιδηρωτές
 • Αποσκληρυντές

υλικά_επεξεργασίας_νερού_ρητίνες_pure_resin

Ρητίνες ιοντοεναλλαγής
Pure Resin

υλικά_επεξεργασίας_νερού_ρητίνες_purolite

Ρητίνες ιοντοεναλλαγής
Purolite

Υλικά Επεξεργασίας Νερού – Υδροανθρακίτης

Ο υδροανθρακίτης χρησιμοποιείται στα φίλτρα θολότητας, για την εξάλειψη αυτής.

Χαρακτηριστικά

 • Κατασκευαστής: Κατ επιλογή 
 • Κοκκομετρία: 0,6mm – 1,2mm, 1,5mm – 2,5mm  
 • Συσκευασία: Σακί ~47lt 

Εφαρμογές

 • Φίλτρα θολότητας

υλικά_επεξεργασίας_νερού_υδροανθρακίτης

Υδροανθρακίτης φίλτρανσης νερού

Χημικά Επεξεργασίας Νερού – Αντικαθαλατωτικό

Το αντικαθαλατωτικό είναι ένα ειδικό χημικό, το οποίο προστίθεται (μέσω δοσομετρικών αντλιών) στο τροφοδοτούμενο νερό των μεγάλων συστημάτων αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού, για την μείωση των καθαλατώσεων στην επιφάνεια των μεμβρανών.

Χαρακτηριστικά

 • Κατασκευαστής: Κατ επιλογή 
 • Συσκευασία: Δοχείο 34λτ 

Εφαρμογές

 • Μεγάλα συστήματα – μονάδες αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού

χημικά_επεξεργασίας νερού_αντικαθαλατωτικό

Αντικαθαλατωτικό, για την επεξεργασία νερού

Χημικά Επεξεργασίας Νερού – Μεταμπισουλφίτ

Το μεταμπισουλφίτ είναι ένα ειδικό χημικό, το οποίο προστίθεται (μέσω δοσομετρικών αντλιών) στο τροφοδοτούμενο νερό των μεγάλων συστημάτων αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού, για την αποχλωρίωση του νερού και την «προστασία» των μεμβρανών.

Χαρακτηριστικά

 • Κατασκευαστής: Κατ επιλογή 
 • Συσκευασία: Δοχείο 34λτ 

Εφαρμογές

 • Μεγάλα συστήματα – μονάδες αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού

χημικά_επεξεργασίας_νερού_μεταμπισουλφιτ

Μεταμπισουλφίτ, για την επεξεργασία νερού

Χημικά Επεξεργασίας Νερού – Χλώριο

Το χλώριο (υποχλωριώδες νάτριο) είναι ένα ευρέως γνωστό χημικό, το οποίο προστίθεται (συνήθως μέσω δοσομετρικών αντλιών) στο νερό, για την απολύμανσή του.

Χαρακτηριστικά

 • Κατασκευαστής: Κατ επιλογή 
 • Συσκευασία: Δεξαμενή 500lt 

Εφαρμογές

 • Απολύμανση νερού

χημικά_απολύμανσης_νερού_χλώριο

Χλώριο, για την απολύμανση νερού