Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Οικιακές Εφαρμογές

Οικιακές Εφαρμογές Επεξεργασίας Διαχείρισης Μετρήσεων Νερού

Τα διάφορα προϊόντα επεξεργασίας, διαχείρισης και μετρήσεων νερού έχουν ένα πλήθος οικιακών εφαρμογών, δίνοντας άριστες και οριστικές λύσεις για κάθε είδους πρόβλημα ή απαίτηση.

Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις διάφορες χρήσεις του νερού σε μία οποιαδήποτε οικία (διαμερίσματα, πολυκατοικίες, μεζονέτες, εξοχικές κατοικίες, βίλες, κ.τ.λ.), τα συνήθη προβλήματα, τα αντίστοιχα προτεινόμενα προϊόντα και τα αποτελέσματα εφαρμογής αυτών.

Σαφώς η εκάστοτε οικιακή εφαρμογή προαπαιτεί μελέτη δεδομένων, τα οποία δύναται να διαφοροποιήσουν την τελική επιλογή. Συνεπώς, ο κάτωθι πίνακας αποτελεί έναν «οδηγό» προτεινόμενης και όχι απαραίτητα τελικής επιλογής κατάλληλου προϊόντος.

Πίνακας Οικιακών Εφαρμογών Επεξεργασίας Διαχείρισης Μετρήσεων Νερού

Πεδία Εφαρμογών
Προβλήματα
Προτεινόμενα Προϊόντα
Αποτελέσματα Εφαρμογής
Επεξεργασία Νερού
Πόσιμο & Μαγειρικό
Επιβαρυμένο ή και Ακατάλληλο προς πόση
Οικιακά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Άριστο πόσιμο νερό
(ακόμη και εάν αυτό έχει κριθεί ακατάλληλο προς πόση)
Λάτρας
Στερεά σωματίδια
(εμφράξεις σωληνώσεων, μπαταριών - βρύσες)
Φίλτρα Πολυπροπυλενίου
Φιλτραρισμένο νερό
Συγκράτηση στερεών σωματιδίων
Επικαθίσεις αλάτων
(εμφράξεις σωληνώσεων, φθορά πλυντηρίων, καταστροφή αντιστάσεων)
Compact Αποσκληρυντές Νερού
Αποσκληρυμένο - "μαλακό" νερό
Μείωση των επικαθίσεων έως και 90%
Ποτιστικό
Στερεά σωματίδια
(εμφράξεις αγωγών και μπεκ ποτίσματος)
Φίλτρα Σίτας
Φιλτραρισμένο νερό
Συγκράτηση στερεών σωματιδίων
Πισίνας
Στερεά σωματίδια
Φίλτρα Θολότητας
Φιλτραρισμένο νερό
Συγκράτηση στερεών σωματιδίων και εξάλειψη θολότητας
Μικροβιολογικό φορτίο
- Λάμπες Υπεριώδους Ακτινοβολίας
- Δοσομετρικές Αντλίες Χλωρίου
Απολυμασμένο νερόι
Εξάλειψη μικροβιολογικού φορτίου
Διαχείριση Νερού
Πίεση
Ανεπαρκής πίεση
Πιεστικά Συγκροτήματα
(τεχνολογίας inverter)
Σταθερή απόδοση πίεσης, ανεξαρτήτως ποσότητας ζήτησης
Άντληση
Αδυναμία λήψης νερού από γεώτρηση ή πηγάδι
Υποβρύχια Αντλητικά Συγκροτήματα
Άντληση νερού και πλήρης αξιοποίησή του
Ανακυκλοφορία Νερού Πισίνας
Αδυναμία σωστής ανακυκλοφορίας νερού
Αντλίες Πισίνας
Ορθή ανακυκλοφορία, άρα και ανανέωση - φίλτρανση νερού
Μετρήσεις Νερού
Πισίνας
Αδυναμία ελέγχου ποιότητας νερού με ακρίβεια
Ψηφιακά Φωτόμετρα Πισίνας
Μετρήσεις βασικών παραμέτρων νερού πισίνας με απόλυτη ακρίβεια