Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Προφίλ

Hydrology

Hydrology vs Ανταγωνιστές
Συγκριτικά δεδομένα που αφορούν την πλειοψηφία των άλλων επιχειρήσεων - εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Εξειδίκευση

(στελέχωση, εφαρμογή προτύπων, τεχνογνωσία, εμπειρία)

Hydrology
90%
Άλλες Εταιρίες
30%
Υπηρεσίες

(μελέτη, υλοποίηση, εφαρμογή, τεχνική υποστήριξη)

Hydrology
100%
Άλλες Εταιρίες
40%
Μονοπωλιακές Τακτικές

(αποκλειστική εισαγωγή & διάθεση αναλωσίμων & ανταλλακτικών)

Hydrology
0%
Άλλες Εταιρίες
80%
Προϊόντα

(τεχνολογικής αιχμής, ποιοτικά, αξιόπιστα, πιστοποιημένα)

Hydrology
95%
Άλλες Εταιρίες
60%

Προφίλ

 

Η Hydrology ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί την μεγαλύτερη και πλέον εξειδικευμένη επιχείρηση επεξεργασίας, διαχείρισης και μετρήσεων νερού στον νομό της Εύβοιας.

Δραστηριοποιείται πανελλαδικώς, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό (κατά περίπτωση και περίσταση).

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, στο κέντρο της πόλης της Χαλκίδας, όπου υφίστανται: Στο ισόγειο εκθεσιακός χώρος και γραφεία και στο υπόγειο υπερσύγχρονος χώρος κατασκευών, δοκιμών, εφαρμογών, τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση, επισκευές) και αποθήκευσης προϊόντων.

Στελεχώνεται πλήρως από μία ομάδα πτυχιούχων επαγγελματιών, οι οποίοι διαθέτουν αναμφισβήτητες γνώσεις και εμπειρίες επί του αντικειμένου. Πέραν της στελέχωσης, υφίσταται συνεχής και στενή συνεργασία με περαιτέρω τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Σκοπός – Στόχος

 

Σκοπός της Hydrology είναι η κάλυψη του «κενού» (που έχει δημιουργηθεί στο αντικείμενο της επεξεργασίας, της διαχείρισης και των μετρήσεων νερού), μεταξύ των πολύ μεγάλων εταιριών (αλλά αποδεδειγμένα «απρόσωπων») και των μικρών επιχειρήσεων (αλλά αποδεδειγμένα ανειδίκευτων).

Στόχος της Hydrology ήταν, είναι και θα είναι να αποτελεί πάντοτε τον πραγματικό συνεργάτη των πελατών της (ιδιώτες ή επαγγελματίες). Και πραγματικός συνεργάτης χαρακτηρίζεται αυτός, ο οποίος είναι συγκεκριμένος (όχι απρόσωπος), είναι γνώστης του αντικειμένου και αξιόπιστος (όχι ανίδεος), είναι ειλικρινής (όχι κερδοσκόπος).

 

Ανταγωνισμός

 

Η Hydrology εφαρμόζοντας το σκοπό και το στόχο της στο έπακρο κατάφερε, μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να αποτελεί αναμφισβήτητα πραγματικό συνεργάτη (των πελατών της) και ταυτόχρονα έναν ιδιαίτερο ανταγωνιστή (των υπολοίπων επιχειρήσεων ή εταιριών).

Το γεγονός ότι…

  • Αναπτύσσεται και ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης και αστάθειας
  • Διαφημιστές – «πωλητές» είναι οι ίδιοι οι απόλυτα ικανοποιημένοι πελάτες της
  • Αρκετές επιχειρήσεις – εταιρίες επιζητούν τακτικά την άμεση συνεργασία (B2B)
  • Το ποσοστό δυσαρεστημένων – απογοητευμένων πελατών της αγγίζει το 0%
  • Το ~20% των ετήσιων συντηρήσεων προέρχεται από δυσαρεστημένους – απογοητευμένους πελάτες (ιδιώτες & επαγγελματίες) άλλων επιχειρήσεων – εταιριών

 

…αποδεικνύει περίτρανα και την πλήρη υλοποίηση του σκοπού και την απόλυτη επίτευξη του στόχου και την αναμφίβολη ανταγωνιστικότητα της Hydrology.