Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Επεξεργασία Νερού @ Καφετέρια Μπαρ Εστιατόριο

 • 0 Comments
 • 2015-05-10
 • by Hydrology
 • καφετέρια μπαρ εστιατόριο,
 • Leave a comment

Επεξεργασία Νερού @ Καφετέρια – Μπαρ – Εστιατόριο

 

Η επεξεργασία νερού σε ένα οποιοδήποτε χώρο μαζικής εστίασης (π.χ. καφετέρια, μπαρ, εστιατόριο, κ.τ.λ.), αποτελεί ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας, καθότι αναβαθμίζει (άμεσα ή έμμεσα) της όποιες υπηρεσίες αυτού και ταυτόχρονα επιτυγχάνει μείωση κοστολογίων.

 

Προβλήματα & Λύσεις Νερού Καφετέριας – Μπαρ – Εστιατορίου

Με τον όρο «προβλήματα» αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις (άμεσες ή έμμεσες) κατά τις οποίες οι φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι του εκάστοτε πρωτογενούς νερού, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην συνολική λειτουργία – απόδοση ενός οποιουδήποτε χώρου μαζικής εστίασης.

Ο αντίστοιχος πίνακας στο τέλος του άρθρου παρουσιάζει συνοπτικά τα συνηθέστερα προβλήματα, τις επιπτώσεις αυτών, τα αντίστοιχα προτεινόμενα προϊόντα επεξεργασίας νερού και τα αποτελέσματα εφαρμογής αυτών.

 

Διαστασιολόγιση Επεξεργασίας Νερού Καφετέριας – Μπαρ – Εστιατορίου

Η κάτωθι εικόνα αποτελεί ένα τυπικό διάγραμμα επεξεργασίας νερού καφετέριας – μπαρ – εστιατορίου.

epeksergasia-neroy-kafeteria-mpar-estiatorio

Μελετώντας το εν λόγω διάγραμμα, καταλήγουμε στα εξής:

 • Η εφαρμογή φίλτρου στερεών σωματιδίων σήτας, έχει ως αποτέλεσμα την συγκράτηση όλων των στερεών σωματιδίων του πρωτογενούς νερού, με ότι αυτό θετικότατα συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, η επιλογή αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου σήτας και όχι φίλτρου πολυπροπυλενίου ή σχοινιού επιτυγχάνει την μέγιστη δυνατή οικονομία, καθότι δεν απαιτούνται ανταλλακτικά (φυσίγγια).
 • Η εφαρμογή αυτόματου αποσκληρυντή νερού, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των επικαθίσεων αλάτων, με ότι αυτό θετικότατα συνεπάγεται επίσης. Για την πλήρη κατανόηση του εν λόγω θέματος, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό άρθρο του ιστολογίου με τίτλο: “Αποσκληρυντής Νερού & Αποσκλήρυνση” .
 • Η εφαρμογή μονάδας αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού (με διάταξη TDS adjuster) έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση άριστου, πόσιμου νερού (και όχι απεσταγμένου), με ότι αυτό θετικότατα συνεπάγεται επίσης.

 

Νερό Μηχανής Καφέ – Αποσκλήρυνση vs Αφαλάτωση

Η επεξεργασία του νερού τροφοδοσίας των εκάστοτε μηχανών καφέ, έχει ως κύριο σκοπό την εξάλειψη των επικαθίσεων αλάτων εντός της μηχανής, με ότι αυτό θετικά συνεπάγεται. Γι αυτό ακριβώς το λόγο, οι πλειοψηφία των εταιριών αντιπροσώπευσης και διανομής μηχανών καφέ, προσφέρει μαζί με την εκάστοτε μηχανή και μία διάταξη επεξεργασίας νερού.

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης – διαχειριστής του χώρου μαζικής εστίασης οφείλει να γνωρίζει (συνοπτικά) περί του εν λόγω θέματος, τα κάτωθι:

 • Εάν η διάταξη φέρει φίλτρο ενεργού άνθρακα, υφίσταται πλήρης βελτίωση στην οσμή και μερική βελτίωση στην γεύση του νερού. Τίποτε περισσότερο! Το γιατί, μπορείτε να το διαβάσετε στο επόμενο κεφάλαιο.
 • Εάν η διάταξη φέρει ή/και φυσίγγιο ρητινών αποσκλήρυνσης (ή αυτόματο αποσκήρυντή) υφίσταται μεν βελτίωση ως προς την ελαχιστοποίηση των επικαθίσεων αλάτων εντός της μηχανής (με ότι αυτό θετικά συνεπάγεται), αλλά ταυτόχρονα υφίσταται υποβιβασμός της γεύσης του νερού (γλυφό), άρα και του παραγόμενου καφέ. Αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι το αποσκληρυμένο νερό είναι «πλούσιο» σε νάτριο (Na). Για περισσότερες πληροφορίες – τεκμιρίωση, μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό άρθρο του ιστολογίου με τίτλο: “Αποσκληρυντής Νερού & Αποσκλήρυνση” .
 • Η άριστη (από όλες τις απόψεις) λύση επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας μηχανών καφέ, είναι η εφαρμογή εγκατάσταση μονάδας αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού!
  • Η εν λόγω μονάδα μειώνει την σκληρότητα – αλατότητα του νερού σε ελάχιστα επίπεδα. Τοιουτοτρόπως, και το παραγόμενο νερό είναι σχεδόν άγευστο, άρα δεν αλλοιώνεται η γεύση του παραγόμενου καφέ (αλλά «αναδεικνύεται») και υφίστανται ακόμη λιγότερες επικαθίσεις αλάτων (έναντι της χρήσης αποσκλήρυνσης) εντός της μηχανής καφέ.
  • Η εν λόγω μονάδα ελαχιστοποιεί και την περιεκτικότητα νατρίου, όταν προηγείται αυτής αποσκληρυντής νερού, με ότι αυτό θετικότατα συνεπάγεται.

 

Πόσιμο Νερό – Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα vs Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης

Καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια είναι ευρέως διαδεδομένα (και ιδίως στις καφετέριες) τα διάφορα απλά φίλτρα ενεργού άνθρακα, ως μέσον επεξεργασίας νερού προς πόση. Μάλιστα, για την προώθηση των εν λόγω προϊόντων, οι εκάστοτε εταιρίες που τα προμηθεύουν, προσφέρουν ταυτόχρονα και γυάλινες φιάλες (μπουκάλια), όπου αναγράφεται το λογότυπο της επιχείρισης, καθώς και το ότι το νερό που περιέχεται στην φιάλη είναι επεξεργασμένο.

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης – διαχειριστής του χώρου μαζικής εστίασης οφείλει να γνωρίζει (συνοπτικά) περί του εν λόγω θέματος, τα κάτωθι:

 • Όλα ανεξαιρέτως τα φίλτρα ενεργού άνθρακα έχουν την ιδιότητα να προσροφούν (μεταξύ άλλων) το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις του νερού. Αυτό έχει ως θετικό αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού, (κυρίως) ως προς την οσμή και την γεύση του.
 • Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα φίλτρα ενεργού άνθρακα που χρησιμοποιούνται είναι συμπαγή, επιτυγχάνοντας και την συγκράτηση των όποιων στερεών σωματιδίων.
 • Σε κάποιες (ελάχιστες) περιπτώσεις, τα φίλτρα ενεργού άνθρακα συνδυάζονται με λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας, προς (προαιρετική) απολύμανση του νερού.

Πλην, όμως:

 • Όλα ανεξαιρέτως τα φίλτρα ενεργού άνθρακα δεν συγκρατούν τις ανόργανες ενώσεις του νερού!
  • Εάν το πρωτογενές νερό χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές σκληρότητας – αλατότητας, το φιλτραρισμένο νερό (μέσω του εκάστοτε φίλτρου ενεργού άνθρακα) θα περιέχει ακριβώς τις ίδιες (υψηλές) τιμές σκληρότητας – αλατότητας, με ότι αυτό αρνητικά συνεπάγεται.
  • Εάν το πρωτογενές νερό χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές ανεπιθύμητων – επιβλαβών χημικών στοιχείων – ενώσεων (π.χ. νιτρικά), το φιλτραρισμένο νερό (μέσω του εκάστοτε φίλτρου ενεργού άνθρακα) θα περιέχει ακριβώς τις ίδιες (υψηλές) τιμές ανεπιθύμητων – επιβλαβών χημικών στοιχείων – ενώσεων.
 • Όλα ανεξαιρέτως τα φίλτρα (φυσιγγίου) ενεργού άνθρακα έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής!
  • Η απόδοση ενός φυσιγγίου ενεργού άνθρακα περιορίζεται (αναλόγως του μεγέθους του) μεταξύ των 5m³ έως 20m³ φιλτραρισμένου νερού. Συνεπώς, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μία μεγάλη καφετέρια ή μπαρ ή εστιατόριο δύναται να καταναλώσει την μέγιστη προαναφερόμενη ποσότητα φιλτραρισμένου νερού εντός 2 εβδομάδων, με ότι αυτό αρνητικά συνεπάγεται ως προς το κόστος αντικατάστασης φυσιγγίου ή φυσιγγίων.

Εν κατακλείδι:

 • Εάν το πρωτογενές νερό χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές σκληρότητας – αλατότητας ή/και από υψηλές τιμές ανεπιθύμητων – επιβλαβών χημικών στοιχείων – ενώσεων, τα απλά φίλτρα ενεργού άνθρακα (αποδεδειγμένα) δεν συμβάλουν καθόλου στην εξάλειψη αυτών των προβλημάτων.
 • Ακόμη και εάν το πρωτογενές νερό χαρακτηρίζεται ως άριστο (με μοναδικό «πρόβλημα» το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις), τα απλά φίλτρα ενεργού άνθρακα (αποδεδειγμένα) δεν συμφέρουν οικονομικά.
 • Οι μονάδες αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης νερού (αποδεδειγμένα) αποτελούν την μοναδική λύση ορθής και ολοκληρωμένης επεξεργασίας πρωτογενούς νερού, προς πόσιμο ή μαγειρικό!

 

Συμπεράσματα

Η ορθή και ολοκληρωμένη επεξεργασία νερού σε μια οποιοδήποτε καφετέρια – μπαρ – εστιατόριο είναι επιβεβλημένη για λόγους: νομοθεσίας, οικονομίας, ανταγωνισμού.
Συνεπώς, όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές καφετέριας – μπαρ – εστιατορίου οφείλουν και να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες, κατά περίπτωση και περίσταση, μεθόδους επεξεργασίας νερού. Ειδάλλως, τα όποια προβλήματα θα είναι συχνά, τα κοστολόγια συντηρήσεων – επισκευών θα είναι διαχρονικά υψηλά και η ανταγωνιστικότητα χαμηλή έως ανύπαρκτη.

Προϊόντα Επεξεργασίας Νερού Καφετέριας Μπαρ Εστιατορίου

Προβλήματα Πρωτογενούς Νερού Επιπτώσεις
Προτεινόμενα Προϊόντα Αποτελέσματα Εφαρμογής
Επεξεργασία Νερού
Στερεά Σωματίδια Εμφράξεις:
- Σωληνώσεων
- Φίλτρων μπαταριών νερού (βρύσες)
- Αγωγών μηχανημάτων (πλυντηρίων, φούρνων, καφεδομηχανών, θερμοσιφώνων, κ.α.)
Φίλτρα Στερεών Σωματιδίων Σήτας
- Συγκράτηση στερεών σωματιδίων
Υψηλή Σκληρότητα
(νερό λάτρας)
Επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα:
- Εμφράξεις σωληνώσεων
- Εμφράξεις αγωγών μηχανημάτων (πλυντηρίων, φούρνων, θερμοσιφώνων, boilers, ηλιακών, κ.α.)
- Καταστροφή αντιστάσεων θέρμανσης νερού
- Φθορά μπαταριών νερού (βρύσες)
- Μη αποδοτική πλύση πλυντηρίων (μέτρια αποτελέσματα, υψηλή κατανάλωση απορρυπαντικού - αποσκληρυντικού, κ.τ.λ.)
Αυτόματοι Αποσκληρυντές Νερού Μείωση επικαθίσεων αλάτων έως και 90%
Υψηλή Σκληρότητα - Αλατότητα
(νερό πόσιμο και μαγειρικό)
- Αλλοίωση γεύσης τροφίμων και ροφημάτων
- Αλλοίωση γεύσης καφέ
- Δαπάνη αγοράς εμφιαλωμένου νερού
- Χαμηλή ποιότητα πάγου
Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης - Αφαλάτωσης Άριστο πόσιμο & μαγειρικό νερό
(ακόμη και εάν το πρωτογενές νερό έχει κριθεί ακατάλληλο προς πόση)

0 Comments