Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Επεξεργασία – Διαχείριση – Μετρήσεις Νερού

 

Η Hydrology εξειδικεύεται στην επεξεργασία, στην διαχείριση και στις μετρήσεις του νερού, δραστηριοποιούμενη σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό

Τομείς

Πλήρης κάλυψη σε οτιδήποτε αφορά στο νερό, για οποιαδήποτε είδους απαίτηση - εφαρμογή

Τομέας Επεξεργασίας Νερού

Αντίστροφη όσμωση - αφαλάτωση, Απολύμανση, Ιοντοεναλλαγή, Φίλτρανση

Τομέας Διαχείρισης Νερού

Αντλίες, Ελεγκτές πίεσης, Δοσομετρικές αντλίες, Ελεγκτές δοσομετρικών αντλιών

Τομέας Μετρήσεων Νερού

Ροόμετρα, Δείκτες, Ψηφιακά όργανα

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες B2C (business to customers) και B2B (business to business)

Μελέτη

Συλλογή, ανάλυση, διαστασιολόγιση, μελέτη δεδομένων...

Υλοποίηση

Σχεδιασμός, κατασκευή, πώληση (λιανική & χονδρική)...

Εφαρμογή

Εγκατάσταση, ρυθμίσεις, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση...

Τεχνική Υποστήριξη

Συντήρηση και επισκευή μονάδων - συστημάτων - διατάξεων...

Προφίλ

Εξειδίκευση, αξιοπιστία, ανταγωνιστικότητα

Εξειδίκευση

(στελέχωση, εφαρμογή προτύπων, τεχνογνωσία, εμπειρία)

Hydrology
90%
Άλλες Εταιρίες
30%
Υπηρεσίες

(μελέτη, υλοποίηση, εφαρμογή, τεχνική υποστήριξη)

Hydrology
100%
Άλλες Εταιρίες
40%
Μονοπωλιακές Τακτικές

(αποκλειστική εισαγωγή & διάθεση αναλωσίμων & ανταλλακτικών)

Hydrology
0%
Άλλες Εταιρίες
80%
Προϊόντα

(τεχνολογικής αιχμής, ποιοτικά, αξιόπιστα, πιστοποιημένα)

Hydrology
95%
Άλλες Εταιρίες
60%

Συνεργασίες

Άμεση συνεργασία με κορυφαίους και διεθνώς καταξιωμένους κατασκευαστές