Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Ψηφιακά Όργανα Μετρήσεων Νερού

Τα ψηφιακά όργανα μετρήσεων ποιότητας νερού αποτελούν προϊόντα τεχνολογικής αιχμής, τα οποία χρησιμοποιούνται για μετρήσεις ακριβείας των φυσικών και χημικών παραμέτρων του νερού.

 

Κατηγοριοποίηση Ψηφιακών Οργάνων Νερού

Τα ψηφιακά όργανα μετρήσεων νερού κατηγοριοποιούνται με βάση το είδος των παραμέτρων τις οποίες μετρούν, αλλά και τον αριθμό αυτών. Χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών, όπου απαιτείται μία ή περισσότερες παραμετρικές μετρήσεις ακριβείας, προς εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ποιότητα του νερού.

 

Ψηφιακά Όργανα Μετρήσεων Νερού Hanna Instruments

Η Hanna Instruments αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και καταξιωμένη εταιρία κατασκευής ψηφιακών οργάνων, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον άριστο λόγο τιμής προς ποιότητα – απόδοση.

Η Hydrology αποτελεί άμεσο συνεργάτη της Hanna Instruments Ελλάς και διαθέτει όλη την γκάμα των ψηφιακών οργάνων της…

Κατηγορίες Ψηφιακών Οργάνων Hanna Instruments

 

Ψηφιακά Όργανα Απόβλητου ή Επεξεργασμένου Νερού Hanna Instruments

Η συγκεκριμένη σειρά ψηφιακών οργάνων, διακρίνεται από την ακρίβεια, αλλά και την φορητότητά τους. Συνεπώς, οι όποιες μετρήσεις παραμετρικών τιμών – ποιότητας, μπορούν να πραγματοποιηθούν «επιτόπου», οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Όργανα

 • Αγωγιμόμετρα – Μετρήσεις αγωγίμοτητας από 0,001 μS/cm έως 500 mS/cm
 • Θολερόμετρα – Μετρήσεις θολότητας
 • Οξυγονόμετρα – Μετρήσεις διαλελυμένου οξυγόνου
 • Πεχάμετρα – Μετρήσεις pH από 0,001 έως 14.000
 • Φωτόμετρα – Μετρήσεις σημαντικών παραμέτρων όπως χλώριο, νιτρικά, νιτρώδη, εξασθενές χρώμιο, σίδηρο, σκληρότητα, μαγγάνιο, φωσφορικά, αλκαλικότητα, αμμωνιακά κ.α.

Εφαρμογές

 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Εξωτερικοί χώροι
 • Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

ψηφιακά_όργανα_hanna_instruments_μετρήσεων_ποιότητας_νερού

Όργανα μέτρησης νερού Hanna
(ψηφιακά)

Ψηφιακά Όργανα Εργαστηρίων Hanna Instruments

Η συγκεκριμένη σειρά ψηφιακών οργάνων, διακρίνεται από την ιδιαίτερη ακρίβεια, αλλά και την δυνατότητα σύνδεσής τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνεπώς, είναι τα πλέον κατάλληλα για μετρήσεις ποιότητας σε εργαστηριακό περιβάλλον (όπως χημικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, κ.α).

Όργανα

 • Αγωγιμόμετρα – Μετρήσεις αγωγίμοτητας από 0,001 μS/cm έως 500 mS/cm
 • COD
 • Θολερόμετρα – Μετρήσεις θολότητας
 • Ιοντόμετρα
 • Οξυγονόμετρα – Μετρήσεις διαλελυμένου οξυγόνου
 • Πεχάμετρα – Μετρήσεις pH από 0,001 έως 14.000
 • REDOX
 • Φωτόμετρα – Μετρήσεις σημαντικών παραμέτρων όπως χλώριο, νιτρικά, νιτρώδη, εξασθενές χρώμιο, σίδηρο, σκληρότητα, μαγγάνιο, φωσφορικά, αλκαλικότητα, αμμωνιακά κ.α.

Εφαρμογές

 • Εργαστήρια Αναλύσεων
 • Ελεγκτικοί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

ψηφιακά_όργανα_hanna_instruments_φωτόμετρα_μετρήσεων_ποιότητας_νερού

Όργανα μέτρησης νερού Hanna
(φωτόμετρα)

Ψηφιακά Όργανα Νερού Πισίνας – Spa Hanna Instruments

Η συγκεκριμένη σειρά ψηφιακών οργάνων, διακρίνεται από την ακρίβεια, την φορητότητά τους, αλλά και την «εστίαση» στις παραμετρικές τιμές  – ποιότητα νερού πισίνας – spa.

Όργανα

 • Αλκαλικότητας
 • COD
 • Κυανουρικού Οξέως
 • Πεχάμετρα – Μετρήσεις pH από 0,001 έως 14.000
 • REDOX
 • Χλωρίου
 • Φωτόμετρα – Μετρήσεις σημαντικών παραμέτρων όπως χλώριο, νιτρικά, νιτρώδη, εξασθενές χρώμιο, σίδηρο, σκληρότητα, μαγγάνιο, φωσφορικά, αλκαλικότητα, αμμωνιακά κ.α.

Εφαρμογές

 • Πισίνες
 • Spa

ψηφιακά_όργανα_hanna_instruments_φωτόμετρο_πισίνας

Όργανα μέτρησης νερού πισίνας Hanna
(φωτόμετρα)