Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού
 • Αντλίες Grundfos

  Κυκλοφορίας, Λυμάτων, Πίεσης, Πισίνας, Υποβρύχιες

 • Ελεγκτές Πίεσης Grundfos

  Απλοί, Inverter

 • Δοσομετρικές Αντλίες Grundfos

  Μηχανικές, Ψηφιακές

 • Ελεγκτές Δοσομετρικών Αντλιών

  Ελεγκτές Grundfos & Hanna Instruments

Διαχείριση Νερού

Διαχείριση Νερού

Με τον όρο διαχείριση νερού αναφερόμαστε σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μετακίνηση – μεταφορά του.

Για την επίτευξη του ζητουμένου αποτελέσματος, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η εφαρμογή δύο ή και περισσότερων συστημάτων (αντλιών). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την λεγόμενη διάταξη διαχείρισης νερού.

 

Προϋποθέσεις & Απαιτήσεις για την Διαχείριση Νερού

Η διαχείριση του νερού έχει κάποιες βασικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να γνωρίζει προκαταβολικά ότι:

 • Η διαχείριση νερού προϋποθέτει την εκπόνηση ειδικής μελέτης (ιδίως στις μεγάλες και επαγγελματικές εφαρμογές), η οποία προκύπτει από την συλλογή, ανάλυση και διαστασιολόγιση των όποιων δεδομένων υφίστανται 
Η Hydrology πραγματοποιεί εκπόνηση μελέτης, κατόπιν συλλογής, ανάλυσης και διαστασιολόγισης δεδομένων νερού προς διαχείριση και απαιτήσεων εφαρμογής…

Συστήματα και Διατάξεις Διαχείρισης Νερού

Η διαχείριση νερού υλοποιείται, ως επί το πλείστον, μέσω των διαφόρων αντλιών. Η μετακίνηση – μεταφορά του νερού επιτυγχάνεται από την περιστροφική ή παλινδρομική κίνηση μηχανικών μερών (τα οποία απαρτίζουν την αντλία), μέσω ενός κινητήρα.

Επειδή η μετακίνηση – μεταφορά του νερού επιτυγχάνεται μέσω της περιστροφικής ή παλινδρομικής κίνηση διαφόρων μηχανικών μερών (αντλίας ή κινητήρα), όπως είναι φυσικό, υφίσταται φθορά των μηχανικών μερών αυτών με το πέρασμα του χρόνου.

 • Η διαχρονικήοικονομική (σε βάθος χρόνου) διαχείριση νερού, μέσω των διαφόρων αντλιών, προϋποθέτει την ποιότητααντοχή αυτών
Η Hydrology διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων διαχείρισης νερού, τα οποία διακρίνονται για την ποιότητα και την αντοχή τους στο χρόνο…
Η διαχείριση νερού, σε αρκετές περιπτώσεις (και ιδίως στις επαγγελματικές εφαρμογές), αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενεργοβόρα, με ότι αυτό αρνητικά συνεπάγεται ως προς το τελικό (αυξημένο) κόστος λειτουργίας.
 • Η οικονομική διαχείριση νερού, μέσω των διαφόρων αντλιών, προϋποθέτει την χρήση – εφαρμογή αντλιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
Η Hydrology διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων διαχείρισης νερού, τα οποία διακρίνονται για την χαμηλή ενεργειακή τους κατανάλωση…