Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Επεξεργασία Νερού @ Ξενοδοχείο

Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού Ξενοδοχείου   Η επεξεργασία νερού σε ένα οποιοδήποτε ξενοδοχείο, αποτελεί ένα θέμα μείζονος σημασίας, καθότι αναβαθμίζει (άμεσα ή έμμεσα) της όποιες υπηρεσίες αυτού και ταυτόχρονα επιτυγχάνει μείωση κοστολογίων.   Πρωτογενές Νερό Ξενοδοχείου Το πρωτογενές νερό, ενός οποιουδήποτε ξενοδοχείου, προέρχεται: Από την Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.
Περισσότερα...