Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Προϋποθέσεις – Απαιτήσεις Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού

 

Σχεδόν σε όλα τα συστήματα επεξεργασίας νερού (και ιδίως στα επαγγελματικά) υφίστανται διάφορες προϋποθέσεις, απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες, όσον αφορά στην επιλογή, εφαρμογή – εγκατάσταση και λειτουργία τους.

Θεωρητικά, για όλα τα προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται στο νερό ή προέρχονται από το νερό, υφίσταται πάντοτε κατάλληλη εφαρμογή – λύση. Πρακτικά όμως, η ενδεδειγμένη λύση (ή και γενικότερα η όποια λύση) δύναται να μην είναι εφαρμόσιμη – εφικτή για πολλούς και διάφορους λόγους.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούν οι βασικότερες προϋποθέσεις – απαιτήσεις – ιδιαιτερότητες συστημάτων επεξεργασίας νερού, τις οποίες οφείλει να έχει υπόψη του ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

Μελέτη

Η πλειοψηφία των προϊόντων (μονάδες, συστήματα, διατάξεις) επεξεργασίας νερού (και ιδίως των επαγγελματικών), δεν είναι συσκευές plug & play (σύνδεση και άμεση λειτουργία). Συνεπώς, για την επιλογή – κατασκευή – εγκατάσταση – λειτουργία τους προ-απαιτείται συλλογή – ανάλυση – διαστασιολόγιση – μελέτη δεδομένων.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, την συλλογή (με την μέγιστη προσοχή – ακρίβεια) καλείται να την πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος. Για την πλήρη κατανόηση του εν λόγω θέματος, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό άρθρο του ιστολογίου.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση ημι-επαγγελματικών και επαγγελματικών μονάδων – συστημάτων – διατάξεων επεξεργασίας νερού, προϋποθέτει – απαιτεί (κατά κανόνα) τα ακόλουθα:

 • Κατάλληλο χώρο απόρριψης απόβλητου νερού – Τα περισσότερα προϊόντα επεξεργασίας νερού, εκ κατασκευής, απορρίπτουν μία ποσότητα (μικρή ή μεγάλη) νερού ως απόβλητο, είτε κατά την διάρκεια της λειτουργίας, είτε κατά την πλύση – έκπλυσή τους.
  Συνεπώς, η ύπαρξη ή κατασκευή κατάλληλου χώρου απόρριψης απόβλητου νερού, αποτελεί βασική προϋπόθεση, για την πλειοψηφία των εφαρμογών.
 • Κατάλληλο χώρο εγκατάστασης – Τα επαγγελματικά συστήματα – διατάξεις επεξεργασίας νερού, λόγω του όγκου τους, προϋποθέτουν την ύπαρξη ή κατασκευή κατάλληλου χώρου εγκατάστασης, ο οποίος:
  • Συνήθως είναι από 2m² και άνω.
  • Οφείλει να προφυλάσσει τα συστήματα από αντίξοες καιρικές συνθήκες (πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.τ.λ.).
  • Οφείλει να είναι μονωμένος ή/και απομονωμένος, λόγω της υψηλής στάθμης θορύβου (σε περιπτώσεις μεγάλων διατάξεων).

 

Λειτουργία

Η λειτουργία ημι-επαγγελματικών και επαγγελματικών μονάδων – συστημάτων – διατάξεων επεξεργασίας νερού, προϋποθέτει – απαιτεί (κατά κανόνα) τα ακόλουθα:

 • Επιτήρηση – Οι εκάστοτε μονάδες – συστήματα – διατάξεις απαιτούν συνεχή – καθημερινή επιτήρηση. Και αυτό διότι, μπορεί μεν να αποτελούν προϊόντα τεχνολογικής αιχμής (συνεπώς φέρουν διάφορους αυτοματισμούς οπτικοακουστικών προειδοποιήσεων), αλλά αυτό όμως ουδόλως συνεπάγεται την επανάπαυση του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου.
 • Προσβασιμότητα –  Η εύκολη προσβασιμότητα, αποτελεί και αυτή μία προϋπόθεση, διότι σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η λήψη δεδομένων ή/και η συμπλήρωση δοχείων με τα ανάλογα αναλώσιμα – χημικά.

 

 Συντήρηση

Όπως έχει αναφερθεί κατ επανάληψη, δεν υφίσταται προϊόν επεξεργασίας νερού, το οποίο να μην απαιτεί περιοδική συντήρηση!

Με τον όρο συντήρηση εννοούνται όλες οι εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται, για την διασφάλιση της ορθής και σταθερής λειτουργίας των εκάστοτε προϊόντων. Η διασφάλιση της ορθής και σταθερής λειτουργίας συνεπάγεται την, κατά το δυνατόν, διαχρονικότερη απόδοση, καθώς και την επιθυμητή ποιότητα και ποσότητα επεξεργασμένου – παραγομένου νερού.

 

Κοστολόγια

Τα προϊόντα επεξεργασίας νερού και ιδίως τα επαγγελματικά (καλώς ή κακώς) διακρίνονται από το υψηλό κόστος απόκτησης και συντήρησής τους. Συνεπώς, η όποια εφαρμογή προς ορθή – ολοκληρωμένη – οριστική λύση προβλημάτων, τα οποία υφίστανται ή προέρχονται από το νερό, προϋποθέτει σεβαστό κεφάλαιο (κατά περίπτωση και περίσταση), το οποίο δύναται να καθυστερήσει να αποσβεστεί.

 

Συμπεράσματα

Τα προϊόντα (μονάδες, συστήματα, διατάξεις) επεξεργασίας νερού και ιδίως τα επαγγελματικά, έχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις και απαιτήσεις, όσον αφορά στην επιλογή, εφαρμογή – εγκατάσταση και λειτουργία τους. Εάν ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος δεν τις γνωρίζει – λάβει υπόψη του προκαταβολικά, το πιθανότερο είναι να βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων, με ότι αυτό αρνητικά συνεπάγεται…

0 Comments