Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Δεδομένα Επεξεργασίας Νερού

 • 0 Comments
 • 2013-03-04
 • by Hydrology
 • επεξεργασία νερού,
 • Leave a comment

Δεδομένα Επεξεργασίας Νερού

 

Τα διάφορα δεδομένα επεξεργασίας νερού, είναι άκρως απαραίτητα για την εκπόνηση μιας οποιασδήποτε μελέτης και κατ επέκταση την ορθή επιλογή και εφαρμογή των καταλληλότερων προϊόντων, ανά περίπτωση και περίσταση.

Λόγω του ότι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων επεξεργασίας νερού, τα ζητούμενα δεδομένα είναι (σχεδόν) κοινά, δύναται σχετικά εύκολα να συνταχθεί ένας «οδηγός συλλογής δεδομένων επεξεργασίας νερού» για τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο. Αυτό ακριβώς το σκοπό, εξυπηρετεί και το παρόν άρθρο.

 

1. Ποιοτικά Δεδομένα

Η φυσική – χημική – μικροβιολογική ανάλυση πρωτογενούς  νερού, αποτελεί το Α και το Ω σε μία οποιαδήποτε μελέτη! Ο μελετητής, μέσω όλων των παραμετρικών τιμών, έχει μία πρώτη (αλλά καθοριστική) εικόνα για το εάν και πως μπορεί να επιτευχθεί η επεξεργασία – εξυγίανση του συγκεκριμένου νερού.
Σε περίπτωση δε, όπου υφίσταται και προσκομισθεί (στον μελετητή) ιστορικό αναλύσεων (κοινώς, πέραν της πρόσφατης ανάλυσης και παλαιότερες αναλύσεις), η μελέτη θα είναι αναμφισβήτητα πιο ολοκληρωμένη – τεκμηριωμένη – πλήρης.

Η ανάλυση, οφείλει πάντοτε να πραγματοποιείται σε διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο. Όσον αφορά, όμως, στην λήψη του δείγματος, αυτή μπορεί (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) να πραγματοποιηθεί και από τον ενδιαφερόμενο.

×Οδηγίες Λήψης Δείγματος Νερού

Περίπτωση Λήψης από Δίκτυο

 • Προμήθεια 1 πλαστικής φιάλης pet (μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού) 1/2 λίτρου και 1  ουροσυλλέκτη από φαρμακείο.
 • Άνοιγμα της βρύσης για περίπου 1/2 λεπτό, ώστε να «τρέξει» αρκετό νερό.
 • Καλό πλύσιμο και εάν είναι δυνατόν απολύμανση των χεριών.
 • Αποσφράγιση της φιάλης, άδειασμα του εμφιαλωμένου νερού και καλό ξέπλυμα αυτής με το υπό εξέταση νερό. Πλήρωση της φιάλης και ερμητικό κλείσιμο με το καπάκι της.
 • Αποσφράγιση του ουροσυλλέκτη, υπερπλήρωση αυτού (ώστε να «εγκλωβιστεί» το δυνατόν λιγότερος αέρας εντός) και ερμητικό κλείσιμο με το καπάκι του. Κατόπιν, τοποθέτησή του εντός του χάρτινου κιβωτίου του, ώστε να μην είναι εκτεθειμένο στην (άμεση ή έμμεση) ηλιακή ακτινοβολία. Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος (θερινοί μήνες), τοποθέτηση του ουροσυλλέκτη εντός σακούλας με πάγο (ώστε να διατηρηθεί σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλή θερμοκρασία).
 • Μεταφορά των δειγμάτων, όσο το δυνατόν πιο σύντομα – γρήγορα (π.χ. 1/2 – 2 ώρες), σε εργαστήριο αναλύσεων.

Περίπτωση Λήψης από Πηγάδι ή Γεώτρηση

Ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία – βήματα, με μοναδικές διαφορές:

 • Αφήνουμε το αντλητικό συγκρότημα να λειτουργήσει και το αντλούμενο νερό να τρέξει, για τουλάχιστον 1/4 της ώρας.
 • Λαμβάνουμε δείγμα νερού, από στόμιο το οποίο βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο αντλητικό συγκρότημα.
 • Σημείωση: Η καλύτερη περίοδος λήψης δείγματος υπόγειου νερού, είναι τα τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου, για πολλούς και διάφορους λόγους.

.

2. Τεχνικά & Ποσοτικά Δεδομένα

Τα βασικά τεχνικά και ποσοτικά δεδομένα, τα οποία οφείλει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, είναι τα ακόλουθα:

 • Πρωτογενές Νερό:
  • Προέλευση πρωτογενούς νερού (π.χ. νερό δημοσίου ή ιδιωτικού δικτύου ή υπόγειο νερό).
  • Διαθέσιμη Παροχή: Ροή (m³/h), Πίεση (bar), Διατομή αγωγού (inches).
 • Υφιστάμενα Συστήματα – Διατάξεις:
  • Περιγραφή υφιστάμενων – εγκατεστημένων συστημάτων, εάν και εφόσον υφίστανται.
 • Ζήτηση – Απαίτηση Επεξεργασμένου Νερού:
  • Προσδιορισμός Ποιότητας – Χρήσης Επεξεργασμένου Νερού (π.χ. απεσταγμένο, πόσιμο, λάτρας, ποτιστικό, κ.τ.λ.).
  • Μέγιστη Ωριαία Ζήτηση – Κατανάλωση (π.χ. 1m³/h).
  • Μέγιστη Ημερήσια Ζήτηση – Κατανάλωση (π.χ. 10m³/d).

Τα άνωθεν δεδομένα οφείλουν ληφθούν με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια! Οποιοδήποτε λάθος, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, δύναται να οδηγήσει σε ανεπαρκή συστήματα και διατάξεις, με ότι αυτό αρνητικότατα θα συνεπάγεται.

 

3. Δεδομένα Εγκατάστασης

Τα βασικά δεδομένα εγκατάστασης, τα οποία οφείλει να διευκρινίσει ο ενδιαφερόμενος, είναι τα ακόλουθα:

 • Απορριπτόμενο Νερό:
  • Σχεδόν όλα τα συστήματα επεξεργασίας νερού, απορρίπτουν μία ποσότητα (μικρή ή μεγάλη) νερού. Συνεπώς, η ύπαρξη ή μη κατάλληλου χώρου απόρριψης, οφείλει να διευκρινιστεί εξ αρχής.
 • Επάρκεια Χώρου (επαγγελματικές εφαρμογές):
  • Ένα επαγγελματικό σύστημα επεξεργασίας νερού δύναται να απαιτεί – καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο (π.χ. 1m²), ενώ μία ολοκληρωμένη διάταξη επεξεργασίας νερού δύναται να απαιτεί – καταλαμβάνει σεβαστό χώρο (π.χ. 10m²). Συνεπώς, η ύπαρξη ή μη επαρκούς χώρου, οφείλει επίσης να διευκρινιστεί.

 

Σύνοψη

Όπως είναι πλέον κατανοητό, τα διάφορα προϊόντα (μονάδες, συστήματα, διατάξεις) επεξεργασίας νερού, δεν μπορούν σε καμία των περιπτώσεων να χαρακτηριστούν ως συσκευές plug & play (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων).

Για την ορθή επιλογή των εν λόγω προϊόντων, την απροβλημάτιστη εγκατάσταση και την επιτυχημένη (εκ των αποτελεσμάτων) εφαρμογή τους, απαιτείται μία σειρά προκαταβολικών ενεργειών, όπως συλλογή – ανάλυση – διαστασιολόγιση και μελέτη δεδομένων.

0 Comments